Регионални центар Смедерево

Serbian English

Документа

 

1. Закон о основама система образовања и васпитања

2. Закон о основном образовању и васпитању

3. Закон о средњем образовању и васпитању

4. Закон о предшколском образовању и васпитању

5. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

6. Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања

7. Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

8. Стандарди комптенција директора установа образовања и васпитања

9. Правилник о стандардима квалитета рада установе

10. Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године

 


 

УПУТСТВО И ФОРМУЛАРИ ЗА ОДОБРЕНЕ ПРОГРАМЕ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19, 2019/2020. и 2020/2021. ГОДИНУ

Пре него што пошаљете извештај о реализацији програма обуке, проверите:
– да ли извештај о реализацији програма обуке има печат,
– да ли су потписани реализатори обуке,
– да ли су сви елементи извештаја унети.

За сваки семинар за који је послат извештај, мора бити претходно унета најава одржавања на адреси

www.zuov-katalog.rs

1. Упутство организаторима програма сталног стручног усавршавања
2. Извештај о одржаној обуци са списком учесника – за штампу
3. Упитник за учеснике обуке – за штампу
4. Извештај о начину примене одобреног програма и његовим ефектима у пракси

УПУТСТВО И ФОРМУЛАРИ ЗА РЕАЛИЗАТОРЕ ПРОГРАМА КОЈЕ ЈЕ РЕШЕЊЕМ ДОНЕО МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА:

1. Упутство за координаторе и реализаторе програма – МПНТР
2. Извештај о реализованој обуци у облику Excel документа МПНТР
3. Извештај о одржаној обуци са списком учесника – за штампу – МПНТР
4. Упитник за учеснике обукe – МПНТР – за штампу

katalog161718

cpn logomreza www
____________________________

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е:

Регионални центар Смедерево је и на Порталу јавних набавки portal.ujn.gov.rs објавио 2 позива за јавну набавку мале вредности: 

1. Услуге кетеринга за потребе Регионалног центра Смедерево у сврху организације активности

2. Набавка добара за одржавање семинара у Регионалном центру Смедерево

Позив је објављен 19. 03. 2019. год., рок за пријаву је 26. 03. 2019. год

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Регистрација

Остали Регионални центри у Србији