Протокол на промоцији Европске конвенције о пределу

Европска Конвенција о пределу, документ СЕ, усвојена је 2000. године; ступила на снагу 1. марта 2004. Конвенција се бави заштитиом, управљањем и планирањем свих типова европских предела, било да су рурални, урбани, деградирани или предели изузетне лепоте....
Конвенција представља сегмент деловања Савета Европе у области природног и културног наслеђа, просторног планирања, животне средине и локалне самоуправе.
Република Србија је ратификовала Европску Конвенцију о пределу 27.маја 2011. године, на тај начин се придруживши групи земаља које су показале бригу о одрживом развоју, а предели су препознати као суштински фактор у успостављању равнотеже између очувања природног и културног наслеђа.
Након ратификације Конвенције, формирана је радна група за промоцију ЕКП у Републици Србији, ради представљања њеног циља и значаја у јавности, као и подизања свести грађана о вредностима предела.
Промоције се одвијају у општинама, локалним срединама и заштићеним природним подручјима, а данас је једна од њих, одржана у Смедереву, у просторијама нашег Центра.

Слике

У поздравном обраћању присутнима, председник Скупштине Града, Бранче Стојановић истакао је да ће модалитети презентације ЕКП на локалном нивоу допринети бољој имплементацији Конвенције  у Србији, кроз свеже идеје, другачије приступе и мостове сарадње између институција и стручњака...
У наставку, своје презентације су имали Биљана Јовановић Илић, координатор процеса промоције, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања; Биљана Филиповић, национални фокал поинт (координатор) Европске конвенције о пределу, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања; Дејана Лукић, Завод за заштиту природе Републике Србије; мр Невена Васиљевић, Шумарски факултет, Београд; Наташа Панић, Завод за заштиту природе Републике Србије. Данашњи скуп затворио је Дејан Радовановић из Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево сјајном презентацијом о Смедереву.

У тексту коришћени делови презентације:

„Европска Конвенција о пределу
Oдрживост управљања животном средином и пределом“

Биљана Филиповић, национални координатор за Конвенцију 
-Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

Шаблоны joomla скачать здесь
Шаблоны joomla скачать здесь