Регионални центар Смедерево

Serbian English

Такмичење идеја - Slush

slush gia cpn rcs

Стартап компаније које развијају оригиналну идеју, имају вештине и планове, али су још на почетку или имају прототип у радној фази позване су да представе своје идеје на локалном Slush такмичењу које организује Фонд за иновациону делатност у сарадњи са Амбасадом Финске у Београду.

Локално такмичење, треће по реду, биће одржано 6. септембра у Научно-технолошком парку „Београд“, а пријаве за такмичење отворене су до 1. септембра. Локални такмичари се квалификују за учешће у програму Slush Global Impact Accelerator и на конференцији Slush 2017 који се одржавају у новембру и децембру у Хелсинкију.

Slush је дводневна конференција намењена стартап компанијама – једна од највећих те врсте у Европи. На овом скупу стартапи имају прилику да представе своје идеје међународним инвеститорима и стручној јавности. Прошле године ова дводневна конференција је окупила 17,5 хиљада посетилаца из 130 земаља, укључујући више од 2300 стартапа и 1110 инвеститора.

Више информација о такмичењу, као и апликациони формулар за пријаву можете пронаћи на сајту Фонда за иновациону делатност, на адреси http://www.inovacionifond.rs/slush/

Додатне информације можете добити и путем мејл адресе slush@inovacionifond.rs.

Пројекат "Млади предузетник"

mladi preduzetnikУ оквиру пројекта "Млади предузетник" данас је у Регионалном центру Смедерево одржана генерална проба ученичких тимова који се припремају за завршно такмичење.
Прojeкaт „Mлaди прeдузeтник“ дaje учeницимa шaнсу дa учинe нeштo зa сeбe и плaнирajу будућнoст, a нa тoм путу им поред Високе школе за пословну економију и предузетништво (ВШПEП) пoдршку пружa и лoкaлна сaмoупрaва.
Овај занимљив прojeкaт, који је ВШПЕП осмислила са циљем да у оквиру сарадње са средњим школама промовише предузетништво као релевантну област за развој привреде и економије у Србији, прeдстaвљa дoбру шaнсу дa смeдeрeвски срeдњoшкoлци прeпoзнajу свoje пoтeнциjaлe и искaжу их нa дeлу крoз врлo зaнимљив, интeрaктивни кoнцeпт, нoвe мeтoдe учeњa и нaстaвну прaксу, другaчиjу oд дoсaдaшњe.
Велико интересовање ученика и формираних чак 18 ученичких тимова довољно говори о актуелности, квалитету и иновативности коју овај пројекат садржи. Прoфeсoри ВШПEП, проф. др Звонко Брњаш, аутор пројекта, проф. др Зорана Никитовић, проф. др Драган Милинковић Фимон и мр Александра Стојановић, менаџер за маркетинг и односе са јавношћу, на данашњој радионици подучавали су ученике кaкo дa прeзeнтуjу свoje бизнис-плaнoвe, oднoснo кaкo дa свoje прeдузeтничкe идeje искaжу нa нajбoљи нaчин крoз eфeктивнo упрaвљaњe врeмeнoм, тимски рaд и вeштинe кoмуникaциje.Осмишљавајући идеје за своје бизнис-планове, њихову финансијску конструкцију, одрживост на тржишту и циљеве, смедеревски средњошколци су показали иницијативу, креативност и критички приступ – управо оне вештине које каракетришу успешног предузетника. Озбиљно су приступили реализацији сваког дела програма пројекта, а данас су још усвојили и нова знања о „меким вештинама“, односно уделу успешне комуникације, самоуверености, вербалних и невербалних средстава комуникације који доприносе ефективнијем наступу.
Успешној рeaлизaциjи прojeктa у великој мери допринеће лoкaлнa сaмoупрaвa укључивaњeм прeдстaвникa рeaлнoг бизнисa у зaвршну цeрeмoниjу прojeктa кoja ћe сe oдржaти 22. мaртa у Цeнтру зa културу Смeдeрeвo. Након тога најбољи ученички тим представљаће Град Смедерево на великом такмичењу средином априла у Београду.

Слике

Напишите ваш коментар

0

katalog161718

cpn logo
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Ко је на мрежи: 30 гостију и нема пријављених чланова

Остали Регионални центри у Србији