Семинар ,,Вршњачко учење и концептуална настава природних наука“ (катал. број: 803)

vrsnjckdrznj nslФронтални начин рада и стицање репродуктивног знања одавно не треба да буду носиоци наставног процеса – у савременој настави, усмереној првенствено на поспешивање активног учења,  од релевантног су значаја иновативни приступи обликовању, презентацији и усвајању наставних садржаја, што даље утиче на развој широког спектра ученичких компетенција. Стога имплементација савремених наставних стратегија у процесе учења умногоме може да допринесе значајно бољим постигнућима ученика.

Др Бранка Радуловић, предавач на Природно-математичком факултету у Новом Саду, чија је ужа област интересовања методика наставе, и мср Марина Дороцки, професор физике у Гимназији „Исидора Секулић” у Новом Саду, реализаторке семинара ,,Вршњачко учење и концептуална настава природних наука“ (катал. број: 803), оспособиле су данас групу наставника смедеревских основних и средњих школа за реализацију наставе у складу са основним принципима Peer Instruction и Just in Time Teaching наставних стратегија уз примену ИКТ, истовремено утичући на развијање вештина примене концептуалних питања у настави.

Наставна стратегија Peer Instruction (PI), чији је аутор професор Ерик Мазур са Универзитета „Харвард“, и метода Just in Time Teaching  (JiTT) представљају наставне стратегије усмерене ка усвајању суштинских, концептуалних знања и међусобно се допуњавају подстичући активност и сарадњу ученика уз ефикасно коришћење времена на часу. Након упознавања са основним принципима ових наставних стратегија, могућностима њихове примене и предностима на основу резултата релевантних научних истраживања и примера добре праксе учесници семинара упознали су се са појмом научне писмености и феноменом ученичких алтернативних концепција (мисконцепција) да би потом стекли знања о улози и врстама тестова у настави и креирању различитих облика питања.

Нагласак је био на оспособљавању наставника за креирање квалитетних концептуалних питања, те је зато у завршном делу обуке био заступљен практичан рад са респондерима („кликерима”) и рад у онлајн апликацији Сократив и додацима за вршњачко учење у онлајн систему Мудл.

Модел вршњачког учења и концептуална настава природних наука дају многе могућности и омогућавају квалитет наставног процеса, а унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе, остварено на овом семинару, подразумева већу ефикасност у коришћењу времена на часу у односу на традиционална предавања, као и континуирану размену информација на релацији ученици – наставник. Ученици и процес учења су у фокусу, а наставник преузима само улогу модератора, креатора ситуација у којима ученици усвајају научне концепте.

Шаблоны joomla скачать здесь
Шаблоны joomla скачать здесь