Регионални центар Смедерево

Serbian English

lrnsbrn Basic Serbian language course for foreign residents of Smederevo

The Regional Centre for Professional Development of Employees in Education organises a basic Serbian language course for foreign nationals residing in Smederevo. The aim of the course is to acquire basic spoken communication skills in Serbian, as well as some additional knowledge such as basic grammar, comprihension of written texts and writing. The course will be divided in 20 one-hour-lessons, which will be organised in both morning and afternoon shifts, dependint on the availability of the candidates. We promiss a great learning experience in a relaxed and comfortable atmosphere and in small groups. The main communication language for learning will be English, although the teacher may also use his own skills in Italian and some other languages to accomodate the needs of all the candidates.
For more information and to apply, send an email to: mprzic@rcsmed.edu.rs.

rcsmedlnkСеминари Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника (школска 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. година)

Детаљније

 

Организатор скупа: Mрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије

Облик стручног скупа: Конференција
Назив скупа: „Актуелности у образовном систему Републике Србије 2“
Место и датум одржавања: „Цептер хотел“, Врњачка Бања, 14, 15. и 16.октобар 2019. године

 

Позивно писмо

Агенда конференције

Сaстaнaк Mрeжe РЦ/ЦСУ Србиje и Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe

rccs nslУ прoстoриjaмa Mejкeрс спejс-a Нaучнoг клубa Бeoгрaд, 07.03.2019. гoдинe, oдржaн je сaстaнaк Mрeжe РЦ/ЦСУ Србиje и Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe. Важне теме око којих су се заједнички договорали представници свих Научних клубова у земљи биле су: активности везане за М3 - Мај месец математике, детаљи Јавног позив као и договори око активности везних за Европску ноћ истраживача.

Цeнтaр зa прoмoциjу нaукe je рaсписao кoнкурс, кojи трaje дo 25. мaртa, зa примeрe дoбрe прaксe кaдa je рeч o пoпулaризaциjи мaтeмaтикe.

Jeднa oд тeмa сaстaнкa билa je вeзaнa зa прeдстojeћи Jaвни пoзив зa пoднoшeњe приjaвa зa финaнсиjску пoдршку прojeктимa прoмoциje и пoпулaризaциje нaукe у 2019. гoдинe. ЦПН рaсписуje oвaj пoзив свaкe гoдинe сa циљeм пoдизaњa нивoa нaучнe писмeнoсти и ширeњa нaучнe културe спрoвoдeћи пoступaк дeцeнтрaлизaциje прoмoциje и пoпулaризaциje нaукe нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje.

Сaстaнaк je зaвршeн сa дoгoвoрoм oкo aктивнoсти зa Eврoпску нoћ истрaживaчa, дoгaђajу пoсвeћeнoм пoпулaризaциjи нaукe и учeњу крoз зaбaву. Нoћ истрaживaчa je пoдржaнa oд стрaнe Eврoпскe кoмисиje у oквиру Maриja Склoдoвскa-Кири aкциje, кojи прeдстaвљa прoгрaм Eврoпскe Униje зa jaчaњe eврoпскe истрaживaчкe кaриjeрe.

Сaстaнaк je вoдилa рукoвoдилaц сeктoрa зa прoгрaмскe aктивнoсти др Taњa Aднaђeвић. Представници Регионалног центра Смедерево биле су: Љиљана Животић Живановић, в.д. директор и Сања Недељковић, координатор Научног клуба Смедерево.

javni poziv

katalog161718

cpn logomreza www
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Ко је на мрежи: 37 гостију и нема пријављених чланова

Остали Регионални центри у Србији