Обуке за обвезнике доставе и кориснике е-шалтера

nld nslНационална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Републички геодетски завод, уз подршку Фонда за добру управу Владе Уједињеног Краљевства, држе обуке за обвезнике доставе и кориснике е-шалтера. Теме су у вези правног оквира за упис у катастар непокретности и увођења једношалтерског система, као и њихове примене и реализације у РГЗ-у. Таква обука одржана је и у РЦ Смедерево у фебруару за 2 групе и данас 14. 03. 2019. за 1 групу (укупно више од 70 учесника) представника појединих служби ГУ Подунавског и Браничевског округа које по природи посла користе услуге Катастра.

Први део обуке посвећен је информисању и дискусијама у вези са правним оквиром за упис у катастар непокретности, као и питањима и одговорима у вези са применом овог прописа. У оквиру овог дела обуке, коју су држали консултанти НАЛЕД-а (стручњаци правне и економске струке), посебно су објашњени циљеви и сврха одређених законских одредби, правни оквир за електронско управно пословање у спровођењу процедуре уписа стварних права у катастар, једношалтерски систем који се спроводи од стране обвезника доставе, а чије исправе су основ за упис у катастар, као и улога служби за катастар непокретности у том систему.

У другом делу обуке учесницима је реализована презентација система РГЗ еШалтер (достава исправа за упис, преглед исправа, достава КН и КВ захтева) и практичан рад учесника у систему еШалтер.

Шаблоны joomla скачать здесь
Шаблоны joomla скачать здесь