Регионални центар Смедерево

Serbian English

Јавни позив 2017.

Центар за промоцију науке упутио је Јавни позив за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке за 2017. годину

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Центар позива сва заинтересована научна, научностручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације, али и појединце преко научних клубова да поднесу своје пријаве за избор пројеката промоције и популаризације науке и технике, којима ће Центар пружити финансијску подршку у 2017. години (у даљем тексту: Јавни позив).

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спроводећи поступак децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима из области промоције и популаризације науке, а који покривају интересовање и потребе опште популације; подршка иновативним и високоутицајним пројектима који имају велики обухват у циљу развоја и побољшања квалитета пројеката из области промоције науке од глобалног значаја и подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору путем научнопопуларних експоната како би се научни појмови, феномени и чињенице усвојили кроз непосредно искуство.

Укупна расположива средства издвојена за ову намену износе 7.670.000,00 динара, по следећој расподели:

  1. Категорија 1 – Пројекти промоције науке у научним клубовима – 3.270.000,00 динара, с тим да је максималан износ по пројекту 100.000,00 динара;

  2. Категорија 2 – Пројекти промоције науке са обухватом до 10.000 грађана – 1.000.000,00 динара, с тим да је максималан износ по пројекту 200.000,00 динара;

  3. Категорија 3 – Пројекти промоције науке са обухватом преко 10.000 грађана – 1.000.000,00 динара, с тим да је максималан износ по пројекту 500.000,00 динара;

  4. Категорија 4 – Идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке – до 200.000,00 динара.  За пројекте који су изабрани као награђени и пројекте које ће Центар уврстити у каталог, подносилац пројекта има право на накнаду зависно од ефеката његовог искоришћавања:

  • за првонаграђени пројекат – 50.000,00 динара бруто,

  • за другонаграђени пројекат – 30.000,00 динара бруто,

  • за трећенаграђени пројекат – 10.000.00 динара бруто,

  • за остале пројекте – 5.000,00 динара бруто.

Максималан износ цене израде једног експоната је 100.000,00 динара.

  1. Категорија 5 – Пројекти израде експоната који ће се реализовати у парковима науке  – минимум 2.200.000,00 динара, с тим да је максималан износ израде једног експоната 100.000,00 динара.

Јавни позив за подношење пројеката у прве четири категорије отворен је у периоду од 24.3.2017. до 19.04.2017. године. Јавни позив за Категорију 5 се спроводи пошто буду изабрана идејна решења из Категорије 4.


III ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа, у складу са Правилником, имају појединци у оквиру научних клубова (највише 4 научна клуба), уз писану сагласност научних клубова, као и самостално сва научна, научностручна друштва, школе, центри за стручно усавршавање, удружења и друге организације које се баве унапређењем научноистраживачког рада, популаризацијом и промоцијом науке. Запослени ангажовани у Центру немају право учешћа у пројектима. Запослени и ангажовани у центрима за стручно усавршавање немају право на пријаву пројеката из категорије 1, 3, 4 и 5, док у пријави пројеката из категорије 2 могу да буду део пројектног тима, али не и одговорна лица пројекта. Седиште подносиоца пријаве мора да буде у Републици Србији.

IV НАЧИН И РОК ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе искључиво електронским путем, на обрасцу који је доступан на интернет адреси Центра: prijave.cpn.rs. Позив је отворен од 24.03.2017. до 19.04.2017. године, до 15:00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве лица која немају право учешћа, као и пријаве пројеката чије је спровођење Центар финансијски подржао у претходним годинама, а који нису поднели исправан програмски и финансијски извештај према последњем усвојеном извештају, неће бити разматране.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о избору пројеката које ће Центар финансијски подржати биће донета на основу провере и бодовања поднете пријаве за учешће.

Пријаву и пројектну апликацију оцењују чланови програмских комисија у складу са Правилником, оценама на скали од 1 до 5, по шест основних критеријума (пројектна идеја, програм рада, утицај пројекта, стручност пројектног тима, квалитет израде пројектне апликације и структура буџета), за пројекте категорије од 1 до 3, оценама 1 до 5 по четири основна критеријума (пројектна идеја, изводљивост, дизајн и структура предмета), за пројекте категорије 4 и оценама 1 до 5 по четири основна критеријума (начин извођења, цена извођења, рок извођења и референце) за пројекте категорије 5.

Одлука Центра о пројектима који ће добити финансијску подршку по овом јавном позиву за пројекте категорије од 1 до 4 биће објављена 16.05.2017. године на интернет страници Центра: www.cpn.rs.

Центар задржава право да не додели средства за финансирање, односно суфинансирање пројеката или да додели износ који је мањи од траженог, у зависности од расположивих финансијских средстава буџета Центра.

Центар задржава право да не додели финансијска средства, уколико није достављена ниједна пријава, односно није достављена ниједна пријава код које су испуњени услови за учешће предвиђени Правилником.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Удружење или организација којој је у поступку по овом позиву одобрена финансијска подршка закључује са Центром уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о Jавном позиву се могу добити преко позивног броја Центра, телефон: (011) 2400 260  (локал 120) или на сајту: prijave.cpn.rs.

Оснoвнa oбукa: Услугa пoрoдични сaрaдник

porodicni saradnik“Услуга пoрoдични сaрaдник” je пaртнeрски прojeкaт Mинистaрствa зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa, Рeпубличкoг зaвoдa зa сoциjaлну зaштиту, устaнoвa зa смeштaj дeцe и млaдих („Душкo Рaдoвић“ из Нишa, „Цeнтaр зa зaштиту oдojчaди, дeцe и oмлaдинe“, Бeoгрaд и СOС Дeчиje сeлo Срeмскa Кaмeницa) Цeнтрa зa лoкaлнe услугe „Кнeгињa Љубицa“ из Крaгуjeвцa и тeритoриjaлнo припaдajућих цeнтaрa зa сoциjaлни рaд у Бeoгрaду (Пaлилулa и Сурчин), Нишу, Нoвoм Сaду и Крaгуjeвцу.
Запослени у поменутим установама за смештај деце и младих, односно Центра за локалне услуге „Кнегиња Љубица“ из Крагујевца били су учесници тродневне, основне oбуке, првог модула: „Услугa пoрoдични сaрaдник“ одржане у нашем Центру, док су предавачи били представници Републичког завода за социјалну заштиту Сaњa Mилoрaдoвић, Сњeжaнa Joвић, Љиљaнa Пoпoвић и Брaнa Лaпчeвић.

Прочитајте целу вест

Математички коучинг - ЦПН пројекат - IV радионица

matematicki koucing 039Четврта радионица пројектa „Математички коучинг“ подржанog од стране Центра за промоцију науке на Јавном позиву за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2016. години, а уз помоћ Научног клуба Смедерево и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево одржана је данас у Научном клубу Смедерево. На радионица која је носила назив „Занимљива површина и запремина" ученици су имали прилику да се упознају са различитим приказима површина и запремина у архитектури и грађевини.
Такође су имали прилику да израђују практично применљиве предмете и рачунају њихову површину и запремину као и могућност да уоче математику и тамо где се на први поглед не види: „занимљива математика кроз оптичке илузије“. Ученици су испробали примену геометрије у изради накита, новогодишњих украса и предмета за свакодневну употребу.

Прочитајте целу вест

Настава српског језика и књижевности у контексту савремених лингвистичких и књижевнотеоријских достигнућа - каталошки број 710

Nastava srpskog jezikaСјајна сарадња Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево резултирала је данас организацијом још једног одличног семинара. Семинар "Настава српског језика и књижевности у контексту савремених лингвистичких и књижевнотеоријских достигнућа" окупио је данас велики број професора српског језика и књижевности из Подунавског региона. Уводна предавања у пленумском делу семинара одржали су проф. др Милош Ковачевић темом "Настава српског језика у контексту савремених лингвистичких достигнућа" и доц. др Часлав Николић темом "Настава савремене српске књижевности". Након њих, на дванаест радионица смењивала су се предавањима која су бар по оценама у евалуационим листама, изазвала више него позитивне реакције. Предавачи, сви са Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, били су проф. др Никола Рамић, проф. др Владимир Поломац, проф. др Сања Ђуровић, доц. др Јелена Арсенијевић Митрић, доц. др Тамара Стојановић Ђорђевић, доц. др Јелена Петковић и доц. др Милка Николић.

Ускоро опширније...

Слике

ECOoperacija - ЦПН пројекат - III радионица

ecooperacija III radionicaУ великој сали Регионалног центра, одржана је трећа радионица у оквиру пројекта "ECOoperacija", подржаног од Центра за промоцију науке на Јавном позиву за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2016. години а уз помоћ Научног клуба Смедерево и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево.
На трећој радионици Пројекта, Ђорђе Самарџија, директор организације ''Један степен Србија'', одржао је занимљиво предавање: ''Транзиција на 100% обновљиве изворе као једно од решења за ублажавање климатских промена".

Прочитајте целу вест

"Мали дневник" поново у Научном клубу

mali dnevnik 2Другарима из екипе која реализује "Мали Дневник" се наш Научни клуб баш свидео, па су по други пут снимали у сјајном амбијенту Клуба. Овог пута прилог је био баш о Научном клубу, па је госпођицу Елену, новинарку "Малог Дневника", занимало како је настао Научни клуб и шта се то ту ради? Последње питање било је у вези са радним временом Научног клуба на шта је добила занимљив одговор да је Научни клуб за добре идеје и креативни рад отворен 25 сати дневно. Занимали су је и експонати, поклони Центра за промоцију науке као и све остале "научне играчкице" нашег Клуба. Опширније о свему, ускоро на РТС-у.

Слике

Екскурзија: На истом путу са Пупином

Idvor 059"Ништа човека не чини толико срећним као његово поштено уверење да је учинио све што је могао у свој рад улажући своје најбоље способности."
Водећи се овом Пупиновом изјавом, потрудили смо се да данашњом екскурзијом оживимо дух овог, у историји често неправедно а свесно запостављеног научника, али пре свега дивног и племенитог човека.
Научни клуб Регионалног центра Смедерево организовао је екскурзију до родне куће и Народног дома Михајла Пупина у Идвору, те до Историјског музеја у Београду и изложбе "Пупин и Тесла на истом путу".

Прочитајте целу вест

Асертивност: на радионици научи, у учионици примени - каталошки број 18

asertivnostЗамислите да сте дошли у Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, уредно се регистровали за жељени семинар, попили кафицу добродошлице, удобно се сместили у учионицу, те концентрисали на почетак сјајног предавања и таман кад сте се удубили, у учионицу улази сарадник Центра са информацијом да се морате моментално спаковати, напустити учионицу и преместити у неку другу.
Билo дa сe рaди o нeспoрaзуму или нeчиjeм нaмeрнoм пoступку, вaшa рeaкциja мoжe дa сe крeћe у нeкoликo прaвaцa...
 

Прочитајте целу вест

katalog161718

_____________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

cpn logo
 
KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Ко је на мрежи: 99 гостију и нема пријављених чланова

Остали Регионални центри у Србији