Регионални центар Смедерево

Serbian English

Јавни позив 2017.

Центар за промоцију науке упутио је Јавни позив за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке за 2017. годину

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Центар позива сва заинтересована научна, научностручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације, али и појединце преко научних клубова да поднесу своје пријаве за избор пројеката промоције и популаризације науке и технике, којима ће Центар пружити финансијску подршку у 2017. години (у даљем тексту: Јавни позив).

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спроводећи поступак децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима из области промоције и популаризације науке, а који покривају интересовање и потребе опште популације; подршка иновативним и високоутицајним пројектима који имају велики обухват у циљу развоја и побољшања квалитета пројеката из области промоције науке од глобалног значаја и подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору путем научнопопуларних експоната како би се научни појмови, феномени и чињенице усвојили кроз непосредно искуство.

Укупна расположива средства издвојена за ову намену износе 7.670.000,00 динара, по следећој расподели:

  1. Категорија 1 – Пројекти промоције науке у научним клубовима – 3.270.000,00 динара, с тим да је максималан износ по пројекту 100.000,00 динара;

  2. Категорија 2 – Пројекти промоције науке са обухватом до 10.000 грађана – 1.000.000,00 динара, с тим да је максималан износ по пројекту 200.000,00 динара;

  3. Категорија 3 – Пројекти промоције науке са обухватом преко 10.000 грађана – 1.000.000,00 динара, с тим да је максималан износ по пројекту 500.000,00 динара;

  4. Категорија 4 – Идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке – до 200.000,00 динара.  За пројекте који су изабрани као награђени и пројекте које ће Центар уврстити у каталог, подносилац пројекта има право на накнаду зависно од ефеката његовог искоришћавања:

  • за првонаграђени пројекат – 50.000,00 динара бруто,

  • за другонаграђени пројекат – 30.000,00 динара бруто,

  • за трећенаграђени пројекат – 10.000.00 динара бруто,

  • за остале пројекте – 5.000,00 динара бруто.

Максималан износ цене израде једног експоната је 100.000,00 динара.

  1. Категорија 5 – Пројекти израде експоната који ће се реализовати у парковима науке  – минимум 2.200.000,00 динара, с тим да је максималан износ израде једног експоната 100.000,00 динара.

Јавни позив за подношење пројеката у прве четири категорије отворен је у периоду од 24.3.2017. до 19.04.2017. године. Јавни позив за Категорију 5 се спроводи пошто буду изабрана идејна решења из Категорије 4.


III ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа, у складу са Правилником, имају појединци у оквиру научних клубова (највише 4 научна клуба), уз писану сагласност научних клубова, као и самостално сва научна, научностручна друштва, школе, центри за стручно усавршавање, удружења и друге организације које се баве унапређењем научноистраживачког рада, популаризацијом и промоцијом науке. Запослени ангажовани у Центру немају право учешћа у пројектима. Запослени и ангажовани у центрима за стручно усавршавање немају право на пријаву пројеката из категорије 1, 3, 4 и 5, док у пријави пројеката из категорије 2 могу да буду део пројектног тима, али не и одговорна лица пројекта. Седиште подносиоца пријаве мора да буде у Републици Србији.

IV НАЧИН И РОК ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе искључиво електронским путем, на обрасцу који је доступан на интернет адреси Центра: prijave.cpn.rs. Позив је отворен од 24.03.2017. до 19.04.2017. године, до 15:00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве лица која немају право учешћа, као и пријаве пројеката чије је спровођење Центар финансијски подржао у претходним годинама, а који нису поднели исправан програмски и финансијски извештај према последњем усвојеном извештају, неће бити разматране.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о избору пројеката које ће Центар финансијски подржати биће донета на основу провере и бодовања поднете пријаве за учешће.

Пријаву и пројектну апликацију оцењују чланови програмских комисија у складу са Правилником, оценама на скали од 1 до 5, по шест основних критеријума (пројектна идеја, програм рада, утицај пројекта, стручност пројектног тима, квалитет израде пројектне апликације и структура буџета), за пројекте категорије од 1 до 3, оценама 1 до 5 по четири основна критеријума (пројектна идеја, изводљивост, дизајн и структура предмета), за пројекте категорије 4 и оценама 1 до 5 по четири основна критеријума (начин извођења, цена извођења, рок извођења и референце) за пројекте категорије 5.

Одлука Центра о пројектима који ће добити финансијску подршку по овом јавном позиву за пројекте категорије од 1 до 4 биће објављена 16.05.2017. године на интернет страници Центра: www.cpn.rs.

Центар задржава право да не додели средства за финансирање, односно суфинансирање пројеката или да додели износ који је мањи од траженог, у зависности од расположивих финансијских средстава буџета Центра.

Центар задржава право да не додели финансијска средства, уколико није достављена ниједна пријава, односно није достављена ниједна пријава код које су испуњени услови за учешће предвиђени Правилником.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Удружење или организација којој је у поступку по овом позиву одобрена финансијска подршка закључује са Центром уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о Jавном позиву се могу добити преко позивног броја Центра, телефон: (011) 2400 260  (локал 120) или на сајту: prijave.cpn.rs.

Друга међународна еколошка конференција - Смедерево еколошки град

Smederevo ekoloski gradУ претходна два дана у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево одржана je друга међународна еколошка конференција “Смедерево – еколошки град” у организацији локалног Еколошког покрета и Географског факултета Универзитета у Београду уз учешће више од 50 учесника из Србиje и инoстрaнствa.
Својим предавањима, учесницису дaлидопринос едукацији у вези са заштитом животне средине, ширењем еколошке свести и пружањем решења за неке од еколошких проблема. Ово је била јединствена прилика да се кроз дискусију и одбрану научних радова, повежу цивилни и јавни сектор у вези са актуелним темама на локалу, региону па и шире, продискутује о искуствима у раду и дају иновативна решења за еколошке проблеме, али и покрене сарадња домаћих и међународних научних установа и организација.

Прочитајте целу вест

Предавање "Временске капије и путовање кроз време"

vremenske kapije 20У великој сали нашег Центра организовали смо још једно предавање Спасоја Влајића, "Временске капије и путовање кроз време". Домаћин вечерашњег предавања широј јавности познат је као научник који заговара лечење позитивним мислима.
Био је ово један необични научни сусрет неочекиване концепције, један другачији поглед на науку обојен аутeнтичнoшћу аутора, који никога није оставио равнодушним."Временске капије" нису представљене у виду портала кроз који бисмо закорачили и пребацили се у прошлост или будућност, нису представљене као неке ванземаљске творевине, већ као "тајни ходници" у нама самима, у нашим сећањима која не морају извесно бити само из прошлости, ма колико то парадоксално звучало.

Слике

Семинари унапређења знања за испитиваче - Однос возача према пешацима

agencija za bezbednost saobracajaЕдукација је један од основних предуслова за достизање вишег нивоа саобраћајне културе и веће безбедности свих учесника у саобраћају. Она представља најефикаснији начин превенције и говори о улози у саобраћају, о безбедном кретању и поштовању прописа, али пре свега о потреби да се буде опрезан. Сходно томе, Агенција за безбедност саобраћаја (АБС) редовно спроводи семинаре и обуке намењене различитим циљним групама, све са циљем да се људи укључе у превентивне активности и постану промотери безбедног понашања у саобраћају.
 

Прочитајте целу вест

Учење природних наука путем открића - ЦПН пројекат - I радионица

ucenje oglediУ оквиру прве радионице, ученици основне школе Бранислав Нушић из Смедерева самостално су  и практично изводили лабораторијску вежбу сапонификације масти и уља. Били су подељени у пет група по четири ученика осмог разреда. Свака група имала је задатак да самостално направи сапун по задатој рецептури. У уводном делу радионице расправљало се о појмовима масти и уља; где се налазе у природи, као и о штетности производа који се добијају прерадом масти и уља а рекламирају се путем медија. Радионици су осим наставника хемије присуствовати и наставници осталих природних наука који су активно учествовати у појединим деловима радионице. Ученици осмог разреда су на крају радионице добили производ свог рада-сапун, што ће им представљати другачију врсту мотивације од оне на коју су навикли у учионицама.

Слике

Говорна култура у савременој настави – унапређивање усменог изражавања и комуникације као међупредметне компетенције - каталошки број 700

govorna kultura 12Унапређивање говорне културе, усменог изражавања и генерално комуникацијске вештине ученика не смеју бити искључиви задатак наставника српског језика, већ сваког наставника у школи. Наравно, у овом процесу најбитнија је сарадња наставника српског језика са наставницима општеобразовних предмета и библиотекарима у наставним и ваннаставним активностима.
Претходно изречени ставови били су лајт мотив управо завршеног, дводневног семинара "Говорна култура у савременој настави – унапређивање усменог изражавања и комуникације као међупредметне компетенције".

Прочитајте целу вест

Састанак Управног одбора Регионалног центра Смедерево

uo rcsНа дневном реду данашњег састанка Управног  одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, нашле су се теме у вези са усвајањем записника са претходне седнице и ребалансом финансијског плана Центра за 2016. годину. Поред ових тема чланови УО информисани су о раду Центра у протеклом периоду, а разматрана је и актуелна проблематика функционисања Центра.

Слике

Актив директора

aktiv direktora 10.11.16На данас одржаном састанку Актива директора смедеревских основних и средњих школа главна тачка дневног реда било је распоређивање технолошких вишкова. Озбиљност теме и проблем који евидентно постоји, допринео је да данашњем састанку поред свих директора наших школа присуствује и Велиша Јоксимовић, начелник ШУ Пожаревац. Такође, састанку Актива били су присутни и Миљана Кравић, члан Градског већа за просвету и образовање, Весна Дасукидис, републички инспектор, Зорица Шупица и Мирјана Петровић, градски просветни инспектори као и представници синдиката просвете.

Прочитајте целу вест

katalog161718

_____________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

cpn logo
 
KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Ко је на мрежи: 66 гостију и нема пријављених чланова

Остали Регионални центри у Србији