Регионални центар Смедерево

Serbian English

Пројекат „Водени спортови-здрава будућност за нашу децу“

DSCF4716Пројекат „Водени спортови-здрава будућност за нашу децу“ град Смедерево спроводи у сарадњи са општином Гилад (Румунија), у оквиру реализације Интеррег-ИПА Програма прекогранична сарадња Румунија-Србија, финансираног од стране Европске Уније.
Пројекат има за циљ да мотивише младе да се посвете образовању, спорту и здравијем начину живота, проширује њихове хоризонте кроз упознавање различитих култура и развија заједничке активности међу ученицима сличног узраста. Овај пројекатће допринети бољој умрежености између територија које су обухваћене овим програмом. Приступ који се примењује је активно укључивање циљних група и корисника у планиране акције кроз образовне догађаје, размену искустава, летње кампове, медијску кампању и промотивне материјале који ће се дистрибуирати у прихватљивом подручју.

Прочитајте целу вест

Улoгa мeдиja у унaпрeђeњу прaвнe и сoциjaлнe држaвe

DSCF4703У Рeгиoнaлнoм цeнтру за професионални развој запослених у образовањуу Смeдeрeву дaнaс je oдржaн oкругли стo пoд нaзивoм „Улoгa мeдиja у унaпрeђeњу прaвнe и сoциjaлнe држaвe“. Пoднaслoв oвoг скупa, кojи je стajao нa пaнoу пoрeд oргaнизaтoрa и увoдничaрa, Дрaгaнe Чaбaркaпe, прeдсeдницe Синдикaтa нoвинaрa Србиje, и Стaнкa Црнoбрњe, члaнa Рaднe групe Mинистaрствa зa културу и инфoрмисaњe зa изрaду нoвe мeдиjскe стрaтeгиje, мнoгo je вишe гoвoриo o прoблeму с кojим сe мeдиjи, пoгoтoвo нa лoкaлу, суoчaвajу; „Нeмa слoбoдних мeдиja бeз слoбoдних нoвинaрa“. Jeр, дa би нoвинaри били слoбoдни трeбa дa будe испуњeнo нeкoликo услoвa, пoчeв oд тoг, бaш кao и зa свe oстaлe грaђaнe oвe држaвe, дa мoгу дa рaдe и дa oд свoг рaдa живe. Meдиjи и нoвинaри oд држaвe чaк и нe трaжe дa им пoмaжe, aли нe трeбa ни дa oдмaжe, a oнa тo упрaвo чини нeрaзумнoм рeгулaтивoм, кoja вишe кoмпликуje нeгo штo рeшaвa прoблeмe, aли и уoпштe oднoсoм прeмa инфoрмисaњу, кoje влaст чeстo дoживљaвa кao свoj бoгoмдaн сeрвис. Oни кojи сe у тo нe уклaпajу нeмajу никaкву шaнсу дa oпстaну, штo je зa пoслeдицу имaлo дa мнoги грaдoви у Србиjи oстaну буквaлнo бeз лoкaлних инфoрмaтивних глaсилa. Кoликo ту мoжe дa пoмoгнe и нeштo знaчajнo прoмeни усвajaњe мeдиjскe стрaтeгиje, кoje нaм слeди, oтвoрeнo je питaњe.

Прочитајте целу вест

Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners - каталошки број 745

DSCF4659Тродневни семинар "Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners" (кат.бр. 745) намењен наставницима енглеског језика у основним школама одржан је у Регионалном центру Смедерево 18. и 19. новембра (трећи дан семинара биће реализован у марту 2018.) Теме семинара су биле: Best Practices for TEYL; Theme-Based Instruction in TEYL: Creating effective thematic units; Assessment in Theme-Based Instruction; 21st Century Skills for Young Learners.
Циљ семинара је развијање и унапређивање компетенција наставника енглеског језика за примену тематске (интегративне) наставе као иновативног приступа у настави енглеског језика на млађем узрасту.

Слике

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета - каталошки број 291

DSCF4670Дводневни семинар „НТЦ систем учења – развој укупних способности детета“ (кат.бр. 291) изазвао је велико интересовање учесника семинара-васпитача и стручних сарадника из ПУ „Наша радост“ Смедерево. Интересантне и важне теме: неурофизиологија, развој мозга, развој акомодације, функционално размишљање, приближили су и разјаснили еминентни аутори и реализатори семинара Ранко Рајовић и Урош Петровић. Циљеви семинара су свакако постигнути: подизање компетенција васпитача и стручних сарадника за разумевање значаја ране стимулације и подстицања укупног развоја деце, оспособљавање за употребу иноватинвих и стимулативних метода базираних на НТЦ систему учења.

Слике

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања - каталошки број 347

DSCF4621Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево на иницијативу запослених у смедеревским школама организовао је реализацију акредитованог програма обуке
„Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“(кат.бр.347) 9. и 10. новембра 2017. године.
Циљ је био унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради стварања недискриминаторне климе и сигурне средине за развој ученика
Првог дана обуке обрађиване су две теме:

Прочитајте целу вест

Теорија вишеструких интелигенција у настави енглеског језика

DSCF4601„ Интелигенција је способност да се прилагодиш и мењаш.“ (Стивен Хокинг)
У циљу унапређивања наставе енглеског језика, 07.11.2017. у РЦ Смедерево одржано је стручно предавање за наставнике и професоре енглеског језика са подручја Подунавског округа, а у организацији   ШУ Пожаревац. Тема предавања је била Теорија вишеструких интелигенција у настави енглеског језика. Предавање је одржала професорка енглеског језика Велина Стојковић, саветник сарадник ШУ Пожаревац. Предавање је обухватало основне поставке теорије вишеструких интелигенција, врсте интелигенција, особине ученика према врстама интелигенција, технике и методе засноване на овом концепту као технике оцењивања у складу са овом теоријом. Наставници основних и средњих школа показали су велику заинтересованост за тему својим активним учешћем у раду.

Слике

Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи - каталошки број 722

DSCF4490Једна од сталних активности Подружнице Подунавског округа јесте стручно и методичко усавршавање наставника кроз реализацију акредитованих семинара. 
Велико интересовање за семинар Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи, који је организовала Подружница Подунавског округа у сарадњи са Форумом педагога и РЦ Смедерево, поново је доказало колика је мотивисаност за рад наставника Српског језика из Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, као и њихова жеља за перманентим учењем.
Гошће Подружнице Подунавског округа биле су проф. др Оливера Радуловић, редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду, и мср Јелена Журић, уредник за српски језик у ИП ,,Едука" у Београду.

Прочитајте целу вест

katalog161718

cpn logomreza www
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Ко је на мрежи: 73 гостију и нема пријављених чланова

Остали Регионални центри у Србији