Регионални центар Смедерево

Serbian English

Чланци

"ЕУ ПРО" – информативна сесија о јавном позиву за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим предузећима

eupro nslУ Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у понедељак, 11. јуна „ЕУ ПРО“, развојни програм подршке Европске уније развоју општина, који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју 99 локалних самоуправа Србије, представио је кроз информативну сесију појединости о јавном позиву за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим предузећима. Европска унија (ЕУ) је за ову активност, усмерену на повећање конкурентности локалне привреде у региону Шумадије и западне Србије и региону јужне и источне Србије, определила 4,5 милиона евра.

Циљ информативне сесије био је да се заинтересовани предузетници упознају са програмом подршке, начинима пријављивања, критеријумима за избор пројеката и појединостима о добијању бесповратних средстава за унапређење пословања кроз набавку ИТ опреме и увођење комплементарних услуга уз набављену опрему.

„Европска унија путем овог позива пружа подршку малом бизнису који чини стуб привреде и кључан је за економски раст и повећање запослености, те су тако опредељена средства намењена за набавку опреме и увођење услуга што ће допринети већој продуктивности, увођењу иновација, побољшању квалитета постојећих или развоја нових производа, а најважније, отварању нових радних места“, рекла је Оливера Костић, менаџерка сектора за мала и средња предузећа у програму „ЕУ ПРО“.

Позив, који је објављен 22. маја, отворен је до 6. јула 2018. године, а право учешћа имају предузетници и предузетнице, микро и мала предузећа регистрована у 99 градова и општина укључених у програм „ЕУ ПРО“, која се примарно баве производњом или пружају ИТ услуге, а основана су између 1. јануара 2013. и 31. децембра 2017. године.

У оквиру позива подржаће се две групе предузећа. Прва група обухвата новооснована предузећа која су регистрована између 1. јануара 2016. и 31. децембра 2017. године, за које бесповратна средстава по појединачном пројекту износе од 10.000 евра до 20.000 евра. У другој групи су предузећа која послују дуже од три, а највише пет година, односно регистрована су између 1. јануара 2013. и 31. децембра 2015. године, док вредност појединачних пројеката износи од 10 000 евра до 30 000 евра или 50 000 евра за брзорастућа и извозно оријентисана предузећа.

Предузећа морају да буду већински у домаћем приватном власништву и да имају остварену пословну добит на крају 2017. године као и измирене обавезе по основу уплате пореза и доприноса. Такође, корисници средстава треба да обезбеде финансијско учешће у пројекту у висини од 20 одсто за прву групу предузећа, односно 30 одсто укупних прихваћених трошкова пројекта за другу групу предузећа.

Избор корисника ће се одвијати кроз две фазе, прво оцењивањем и рангирањем поднетих концепата пројеката, а затим у другој фази евалуацијом разрађених предлога пројеката који су позитивно оцењени у првој фази.

Развојни програм „ЕУ ПРО“ има за циљ да допринесе стварању услова за привлачење нових инвестиција и отварање радних места, да поспеши већу конкурентност предузећа, да побољша рад локалних самоуправа и унапреди социјалну кохезију. Активности „ЕУ ПРО“, које Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра, на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Информативна сесија у Смедереву реализована је уз подршку Регионалне развојне агенције „Браничево – Подунавље“.

Више информација о Јавном позиву за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа на линку:

http://www.eupro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-nabavku-opreme

Остали Регионални центри у Србији