Регионални центар Смедерево

Serbian English

Семинар ,,Прати, процени и објективно оцени“ (катал. број: 545)

prtprcn nslУ прилог чињеници да је семинар „Прати, процени и објективно оцени“ (катал. број: 545) у потпуности оправдао процене нашег Центра приликом организације довољно је истаћи да су просветни радници смедеревских основних и средњих школа и околних градова, мотивисани актуелношћу тема и садржаја и квалитетом обуке, и након његовог завршетка дуго дискутовали о начинима оцењивања, објективним проценама у напретку ученика, вредновању и самовредновању заснованом на стандардима.

Реализаторке обуке Милева Мојић, наставник ОШ „Прва основна школа” у Ваљеву, просветни радник са вишегодишњим искуством у наставној пракси, и Милена Петровић, професор српског језика и књижевности у Ваљевској гимназији, вешто су кроз све предвиђене активности водиле учеснике ка примарном циљу – поспешивању њихових компентеција за поучавање и учење и и унапређењу њихових вештина у области оцењивања ученика које треба да буде у функцији ефикасног учења. Радна и подстицајна атмосфера на обуци била је присутна током читавог дана, од уводног дела, подсећања на предмет, принципе и функције оцењивања, преко упознавања са врстама оцењивања, карактеристикама добре процене, размене искустава просветних радника који се свакодневно суочавају са одређеним проблемским ситуацијама у образовно-васпитном раду, све до практичне примене метода и техника праћења, извештавања и облика објективног оцењивања.

Акценат је стављен првенствено на актуелне реформске промене у просветном систему које инсистирају на настави оријентисаној ка циљевима и исходима и пројектној настави која остварује међусобну повезаност наставних предмета, те ће подизање нивоа методичких знања наставника, као и научене технике и методе које се примењују у области планирања и реализације овакве наставе, умногоме допринети подизању наставничких вештина на виши ниво.

Дискусија заинтересованих учесника, сукоб мишљења који је доводио до конструктивне расправе и проналажања решења, отклањање многих недоумица које стварају стрепњу у суочавању наставника са сталним изазовима у раду и многобројни позитивни коментари при сумирању утисака са обуке учинили су да реализација семинара „Прати, процени и објективно оцени“ у нашем Центру буде веома успешна, а као највећу благодет треба издвојити усвојене вештине које ће у даљем раду наставницима помоћи да пронађу праву меру између праћења рада, напредовања и постигнућа ученичких знања, вептина, ставова и вредности, принципа индивидуализације и објективног оцењивања заснованог на стандардима.

Остали Регионални центри у Србији