Регионални центар Смедерево

Serbian English
Грешка
  • JUser: :_load: Није могуће учитати корисника са ИД: 64

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Почетак: 09.11.2017 09:00

Каталошки број: 347 ; Компетенцијa: K1 ; Приоритети: 4

Трајање: 2 дана ( 24 бодова )

Број учесника је попуњен и накнадно пријављивање није могуће.
Уколико школа сноси трошкове котизације, молимо вас да нам у пријави то назначите, као и да упишете потребне податке: ПИБ школе и имејл адресу на коју можемо послати предрачун.
Уколико учесник сам плаћа котизацију, уплату на име котизације за семинар "Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања" у износу од:
 
4.950 динара коју плаћају СВИ учесници (у цену су урачунати материјал, храна за оба дана и освежење током пауза)
 
извршити на текући рачун Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, Горанска ББ, 11300 Смедерево: 840 – 942668 – 62 (У овај износ су поред самог семинара, урачунати и трошкови ручка и освежења током семинара). Модел и позив на број нису потребни.
 
Првог дана обуке обрађиване би биле две теме:
- Школа безбедно место, са подтемама: Заштита и безбедност ученика; Превенција заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Ове подтеме садрже превенцију безбедности и заштите ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и интервенисање, васпитни, појачан и интензиван васпитни рад у случајевима повреде законских забрана.
- Ученик одговорни учесник образовања и васпитања, са подтемама: Ученик учесник у систему одлучивања, Обавезе и одговорности ученика и Заштита права ученика.
Ове подтеме садрже: повреде обавеза ученика, васпитне мере, васпитно-дисциплински поступак и мере; средства правне заштите ученика – приговоре и жалбу.
Реализатори тема: Биљана Лајовић,специјални саветник министра просвете, специјалиста школске психологије и коаутор програма, Славица Ђорђевић, дипломирани правник, Наташа Стојановић, председник Педагошког друштва Србије.
 
Другог дана обуке биле би обрађиване две теме:
- Право свих на образовање са подтемама: Упис у основну и средњу школу – услов за стицање образовања деце, ученика и одраслих; Права и обавезе учесника образовања; Оцењивање и напредовање ученика.
Ове подтеме садрже: Право на образовање – универзално право садржано у међународном и домаћем законодавству; Услове и поступак уписа деце, ученика и одраслих у све врсте школа; Обавезе учесника образовања; Право на јавно и континуирано оцењивање и стицање квалитетног образовања и васпитања.
- Органи школе у служби остваривања принципа и циљева образовања и васпитања са подтемама: Органи управљања и руковођења, саветотавни и стручни органи; место и улога ученичког парламента.
Ове подтеме садрже: принципе и циљеве образовања и васпитања; надлежност, мандат, међусобну повезаност и одговорност органа и тела за остваривање принципа и циљева образовања и васпитања.Реализатори тема: Смиља Крнета, дипломирани правник и аутор програма, Славица Ђорђевић, дипломирани правник, и Наташа Стојановић, председник Педагошког друштва Србије.
 
Аутори Смиља Крнета, дипломирани правник, у пензији; Биљана Лајовић, дипломирани психолог, специјалиста школске психологије, Координатор у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Реализатори Смиља Крнета, дипломирани правник, у пензији; 2.Биљана Лајовић, дипломирани психолог, специјалиста школске психологије, Координатор у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Славица Ђорђевић, дипломирани правник, секретар Музичке школе „Даворин Јенко“ у Београду 4. Наташа Стојановић, дипломирани педагог, стручни сарадник у Гимназији „Свети Сава“ у Београду
Општи циљеви Унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради стварања недискриминаторне климе и сигурне средине за развој ученика
Специфични циљеви Повећање укупне сигурности кроз остваривање правне једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства; Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања; Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси што помаже ефикасније постизање прописаних исхода; Квалитетно увођење у посао приправника и припремање за професију; Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика.
Теме програма Списак тема по данима: 1. дан: Органи школе у служби остваривања принципа и циљева образовања и васпитања; Школа - безбедно место; 2. дан: Право свих на образовање; Ученик – одговоран учесник образовања и васпитања; 3. дан:. Приправништво – улаз у професију; Однос приправник – ментор; Лиценца; Оцењивање, евиденција и јавне исправе; Наставник и стручни сарадник – часна професија
Циљна група наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника 30
Трајање три дана (24 бода)
Електронски Не
2017-11-09 09:00:00
2017-11-10 18:00:00

katalog161718

cpn logomreza www
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Остали Регионални центри у Србији