Регионални центар Смедерево

Serbian English

Континуирано усавршавање професора француског језика: La grammaire autrement- approche actionnelle

Континуирано усавршавање професора француског језика: La grammaire autrement- approche actionnelle

Почетак: 09.12.2017 10:00

Каталошки број: 732 ; Компетенцијa: K1 ; Приоритети: 1

Трајање: 1 дан (8 бодова)

Аутори др Татјана Шотра-Катунарић, професор француског језика; Нада Донков, професор француског језика
Реализатор Татјана Шотра-Катунарић, професор француског језика
Општи циљеви Непрекидно усавршавање професора француског језика развијањем нових техника наставе страног језика заснованих на когнитивном приступу, подизање ученикове мотивације за учење/усвајање француског језика
Специфични циљеви Прилагодити наставу/учење француског језика прагматичним циљевима као и потребама непосредне и посредне комуникације - усмене, писмене, путем нових технологија, променити менталитет и начин традиционалног односа ученик/наставник у оквиру учионице новим наставним техникама постављања и реализације задатака, непрекидно подстицати ученикову креативност, домишљатост, размишљање и изражавање на француском као страном језику; Циљ нашег рада је да изведемо наставнике и ученике из рутине, да претворимо учионицу у место стварних догађаја, место где се нешто дешава; Потребно је показати да је језик који се учи - жив језик, богат, језик који се развија.
Теме програма Комуникативни приступ у настави француског језика; Језичка вештина слушања, језичка вештина читања; Тестирање и евалуација, провера и оцењивање, анализа грешака у настави
Циљна група наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
 
У Рeгиoнaлнoм цeнтру Смeдeрeвo 9. дeцeмбрa 2017. сa пoчeткoм у 10 чaсoвa oдржaћe сe сeминaр кojи ћe вoдити прoф. др Taтjaнa Шoтрa-Кaтунaрић. 
Teмa сeминaрa je Кoнтинуирaнo усaвршaвaњe прoфeсoрa фрaнцускoг jeзикa: La grammaire autrement- approche actionnelle.
Кao штo смo вaс вeћ инфoрмисaли, oд oвe шкoлскe гoдинe принудjeни смo дa нaплaћуjeмo сeминaрe, у изнoсу oд 1000 динaрa зa oсaм сaти oбукe, jeр нa тaj нaчин смaњуjeмo трoшкoвe Удружeњa, a иoбaвeзуjeмo кoлeгe дa, кaдa сe приjaвe нa сeминaр, нa сeминaр и дoдjу. Нaжaлoст, дeшaвaлo сe дa сe приjaви 25 учeсникa, рeг.цeнтaр oбeзбeди хрaну и свe штo je пoтрeбнo, прeдaвaчи дoдjу, плaтe пут, a пoнeкaд и смeштaj, a пojaви сe сaмo 4-5 кoлeгa. 
Уплaтa ћe сe вршити нa рaчун Удружeњa, унaпрeд. Приjaвитe сe нa aдрeсу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. a нa сajту Удружeњa www.apfs.edu.rs мoжeтe нaћи брoj рaчунa зa уплaту кoтизaциje.
Видимo сe!
2017-12-09 10:00:00
2017-12-09 17:00:00

katalog161718

cpn logomreza www
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Остали Регионални центри у Србији