Учење кроз игру помоћу интерактивних елекронских вежби - наш семинар у Кикинди

Данас је у Центру за стручно усавршавање у Кикинди одржан наш семинар: "Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби", каталошки број 509. Реализатори на данашњем семинару су били Југослава Лулић и Славица Гомилановић, а семинар је похађало 15 наставника.

Слике