Каријерно вођење и саветовање за младе из осетљивих група

У протекла два дана одржан је семинар "Каријерно вођење и саветовање за младе из осетљивих група", аутора и реализатора Татјане Рајић и Слободана Јовановића. Општи циљ овог програма је стицање знања, вештина и компетенција наставника и стручних сарадника за рад са младима из осетљивих група, оспособљавање наставника и стручних сарадника за спровођење програма каријерног вођења и саветовања; унапређивање компетенција  наставника и стручних сарадника на пољу саветодавног рада и пружања индивидуалне подршке;
Главна циљна група су стручни сарадници, наставно особље и васпитачи средњих школа и домова, а посебно средњих стручних  школа са већим бројем младих из осетљивих група, у циљу подизања општих компетенци рада са њима а посебно у контексту света рада. Програм специјализује начин комуникације са особама из осетљивих група и разрађен је низ методичких упустава за приступ и рад са специфичностима конкретне циљне групе (особе са инвалидитетом, млади са проблемима у понашању, млади из сиромашних породица и сл). Програм између осталог доприноси побољшању квалитета васпитног рада са младима из осетљивих група и њиховом побољшању компетенци и постића у образовању.

Слике

Специфичност овог програма је што је он у потпуности методолошки постављен и пилотиран у оквиру Пројекта „Платформа за каријерно вођење“ кога су реализовали Форум младих са инвалидитетом и Удружење грађана Шанса, у партнерству са  На­ци­о­нал­ном слу­жбом за за­по­шља­ва­ње и За­водом за уна­пре­ђе­ње вас­пи­та­ња и обра­зо­ва­ња, уз подршку Делегације ЕУ у Србији.
Реализатори програма су завршили четвородневни Тренинг за тренере-Каријерно вођење и саветовање за осетљиве групе, а програм је пилотиран у 4 локалне заједнице у Србији ( Београд, Пожаревац, Крагујевац и Нови Сад) са преко 80 укључених ученика који су показали изузетну заинтересованост и промену у начину односа према питањима образовања и каријере. Радни материјал је такође детаљно разрађен у форми Приручника КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ МЛАДИХ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА, намењеног учесницима обуке и ВОДИЧА за имплментацију програма који садржи 38 радионица намењених раду са младима.
Аутори програма поседују теоријско знање и изузетно практично искуство како у тренерском и менторском раду са одраслима ( тренери за више акредитованих програма при Заводу за унапређење васпитања и образовања и Републичком Заводу за социјалну заштиту), тако и у раду са младима из осетљивих група (при школама, центрима за социјални рад и социјалним сервисима у заједници, намењеним управо овој групи деце и младих)
Шаблоны joomla скачать здесь
Шаблоны joomla скачать здесь