Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ Центар за промоцију науке, март 2024
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ У 2024. ГОДИНИ

Циљеви Јавног позива су подизање нивоа научне писмености и научнe културе кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима; подршка високоутицајним пројектима из области промоције науке; подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору.

Јавни позив Центар за промоцију науке

Позив за ЈП 2024

Оглас јавни позив 2024

Упутство за попуњавање ЈП 2024

Образац пријаве Годишњег програма НК Смедерево 2024

Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика - каталошки број 149

Функција посредника-медијатора једна је од најтежих у послу сваког наставника, а поготову одељењског старешине. Бити "између две ватре", као и стицање вештине решавања конфликтних ситуација захтева од наставника сагледавање и схватање суштине проблема који је изазвао конфликте, те оптималан и адекватан начин и приступ решавању овог проблема, чије последице могу бити огромне када је реч о насилној интеракцији међу ученицима, која је, нажалост, постала врло фреквентна у данашњем школском систему и животу.
„Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика“ наслов је семинара који је у претходна два дана одржан у нашем Центру и чији садржаји у великој мери помажу руководиоцима одељења да развију своје компетенције за комуникацију и сарадњу.
Одлични предавачи, сад већ слободно можемо рећи пријатељи из Шапца, Биљана Ерцеговчевић и Катарина Јовановић, овог пута ускраћени за помоћ колеге Божидара Топаловића (који је из здравствених разлога био оправдано одсутан и коме желимо што бржи опоравак), проучили су са групом полазника све оне теме које су релевантне у процесу медијације, тј у ситуацијама организованог преговарања, када је одељенски старешина у позицији посредника у конфликту. Посебно се обратила пажња на ескалирање конфликта, стилове понашања у конфликтима, примену неадекватних школских тактика и оне вештине и знања васпитача који доводе до смањивања насиља, злостављања и занемаривања код ученика.
На тај начин, спој добре предавачке технике, актуелних садржаја и понуђених адекватних одговора на многе васпитачке недоумице у пракси наставника учинили су да утисак након реализације овог семинара буде исказан само позитивним конотацијама оправдајући епитет доброг, релевантног, корисног и ефектног.

Слике

Остали Регионални центри у Србији