Регионални центар Смедерево

Serbian English

Документа

 

1. Закон о основама система образовања и васпитања

2. Закон о основном образовању и васпитању

3. Закон о средњем образовању и васпитању

4. Закон о предшколском образовању и васпитању

5. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

6. Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања

7. Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

8. Стандарди комптенција директора установа образовања и васпитања

9. Правилник о стандардима квалитета рада установе

10. Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године

 


 

УПУТСТВО И ФОРМУЛАРИ ЗА ОДОБРЕНЕ ПРОГРАМЕ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19, 2019/2020. и 2020/2021. ГОДИНУ

Пре него што пошаљете извештај о реализацији програма обуке, проверите:
– да ли извештај о реализацији програма обуке има печат,
– да ли су потписани реализатори обуке,
– да ли су сви елементи извештаја унети.

За сваки семинар за који је послат извештај, мора бити претходно унета најава одржавања на адреси

www.zuov-katalog.rs

1. Упутство организаторима програма сталног стручног усавршавања
2. Извештај о одржаној обуци са списком учесника – за штампу
3. Упитник за учеснике обуке – за штампу
4. Извештај о начину примене одобреног програма и његовим ефектима у пракси

УПУТСТВО И ФОРМУЛАРИ ЗА РЕАЛИЗАТОРЕ ПРОГРАМА КОЈЕ ЈЕ РЕШЕЊЕМ ДОНЕО МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА:

1. Упутство за координаторе и реализаторе програма – МПНТР
2. Извештај о реализованој обуци у облику Excel документа МПНТР
3. Извештај о одржаној обуци са списком учесника – за штампу – МПНТР
4. Упитник за учеснике обукe – МПНТР – за штампу

Остали Регионални центри у Србији