Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

Састанак у Аранђеловцу 19. и 20. мај 2011.

У протекла два дана, Аранђеловац је био домаћин дводневном семинару у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања - Центра за професионални развој, а у сарадњи са Швајцарском агенцијом за развој.
У раду семинара учествују директори свих регионалних центара у Србији и представници Завода за унапређивање образовање и васпитања.
Осим размене искустава, циљ семинара је формирање заједничког упитника за евалуацију програма стручног усавршавања и унапређивање сарадње између Центра за професионални развој и Регионалних центара.

Оно што је жеља, како Завода за унапређивање образовања и васпитања тако и свих регионалних центара у Србији, јесте јединствани упитник за полазнике семинара, база података и транспарентност података.
Прикупљање података је врло битна ставка и може се поделити на три дела:
 1. Извештај о одржаном семинару
 2. Excel file у коме би се сви подаци уписивали
 3. Упитник

Наравно, оно што нисмо нагласили јесте то које би све ставке требао да има овај извештај.

То су:

 1. Име и презиме
 2. ЈМБГ
 3. Установа у којој учесника семинара ради (ако ради у две и више...)
 4. Радно место
 5. Године стажа

Основну улогу у целом овом процесу имаће школа, која би требала да припреми податке у прописаном формату те да их након тога проследи Регионалном центру, координатору и реализатору семинара. Након тога, реализатор, на семинару, полазницима даје списак ради провере података и уколико је све у реду, полазник се потписује. На крају, овако уређени подаци прослеђју се ЗУОВ и Регионалном центру.

Горе наведени подаци о броју и структури учесника су само један део базе података. Остали делови су:

 1. листа одобрених програма
 2. листа реализованих програма
 3. подаци о вредновању програма и други подаци у вези са програмима стручног усавршавања

Остали Регионални центри у Србији