Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ Центар за промоцију науке, март 2024
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ У 2024. ГОДИНИ

Циљеви Јавног позива су подизање нивоа научне писмености и научнe културе кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима; подршка високоутицајним пројектима из области промоције науке; подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору.

Јавни позив Центар за промоцију науке

Позив за ЈП 2024

Оглас јавни позив 2024

Упутство за попуњавање ЈП 2024

Образац пријаве Годишњег програма НК Смедерево 2024

Доктрина савремене стоматологије III

Регионални центар Смедерево данас је био центар  окупљања стоматолога (овог пута стоматолога из области протетике) из целе Србије, на трећем скупу овакве врсте под називом "Доктрина савремене стоматологије", а у организацији Српског лекарског друштва - Секције за стоматолошку протетику у сарадњи са подружницом Смедерево. Након поздравне речи домаћина, вд директора Центра, мр проф Боривоја Јаношевића, преко 70 учесника поздравили су и  проф. др Ивица Станчић и др Весна Јеремић Драгојевић, као организатори  и укратко им изложили теме које ће се обрађивати.
Радни део скупа отворила је проф. др Љиљана Тихачек Шојић, изузетно интересантним предавањем на тему "Савремена метода лечења опструкције горњих дисајних путева"  - опширније у наставку чланка. У наредном делу скупа, проф. др Мирјана Ивановић објаснила  је шта треба урадити при повреди зуба код деце и какав поступак треба да буде при првој посети - опширније у наставку чланка. О "Орално хирушким захватима у припреми усне дупље за протетску рехабилитацију" говорила је доц. др Љиљана Стојчев Стајчић - опширније у наставку чланка. Проф. др Зорица Ајдуковић са клинике за стоматологију Медицинског факултета у Нишу одржала је предаваље "Протетски аспекти решавања дентофацијалних аномалија" - опширније у наставку чланка. Након великог броја питања од стране учесника и детаљних одговора данашњих предавача, у холу Регионалног центра приређен је пригодан коктел чиме је окончан овај, трећи по реду, скуп стоматолога.

Слике


" />" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash">                                                  
        

САВРЕМЕНА МЕТОДА ЛЕЧЕЊА ОПСТРУКЦИЈЕ ГОРЊИХ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА

Проф. др Љиљана Тихачек Шојић

Клиника за стоматолошку протетику, Стоматолошки факултет Београд

Познато је физиолошку трећину живота сваки човек проведе спавајући и веома је значајно анализирати шта се дешава са организмом у току сна. У досадашњим испитивањима је дијагностиковано 85 поремећаја сна од којих је најчешћи такозвана sleep apnea. Она представља обољење које се дефинише као опструкција горњих дисајних путева. Америчка академија медицине спавања наведену промену дефинише ако престанак дисања током сна, односно хркање у току спавања. И страживања показују да 40% популације у индустријски развијеним земљама хрче. Приликом спавања опушта се мишићна напетост у регији врата што даље резултира сужењем простора грла као и лепршањем мекоткивних структура горњих дисајних путева који изазива шум који препознајемо као хркање. Тежина овог поремећаја може се анализирати једино у посебним лабораторијама које се баве испитивањем сна и та тежина поремећаја се изражава у такозваном apnoe index- у. Лечење оваквих промена може се обавити постављењем оралних апарата, који омогућују предњу позицију доње влице приликом спавања. На тај начин омогућује се сузбијање опструкције горњих дисајних путева што представља стоп хркању. Клиничка испитивања су показала да предња позиција одње вилице у току сна смањује хркање у 90% случајева, а такозвани apnoe index се смањује за 50%. Приликом планирања оралног апарата неопходно је имати у виду постојање 6-10 стабилних зуба у свакој вилици са задовољавајућим стањем здравља потпорних ткива и одсуством краниомандибуланих дисфункција код сваког пацијента. Могућност пропулзионе позиције може бити 25, 50 и 75% максималног ексцентричног положаја. Правилно индикован, испланиран и израђен орални апарат омогућује правилну терапију, опструкције горњих дисајних путева.

ПОВРЕДЕ ЗУБА У ДЕЦЕ - ПОСТУПАК У ПРВОЈ ПОСЕТИ

Проф. др Мирјана Ивановић

Клиника за дечију и превентивну стоматологију, Стоматолошки факултет Београд

Повреде зуба данас представљају озбиљан проблем у популацији деце, с обзиром на распрострањеност и сложеност терапијских поступака, као и могућу појаву различитих компликација. Реч је, у највећем броју случајева, о ургентним стањима, како за самог пацијента, тако и за терапеута. Међутим, с обзиром на чињеницу да не угрожавају живот пацијента, често се не третирају као такве, што може довести до озбиљних компликација. Учесталост повреда зуба, посебно у деце и адолесцената, према подацима из литературе, последњих деценија је у значајном порасту. Због ограниченог времена за извођење клиничког прегледа и одговарајућег третмана, организован приступ комплетној дијагностици и терапијској процедури је од великог значаја. Пружање одговарајуће помоћи и терапије, засноване на исправној дијагнози свакако повећава успешност лечења. Свака грешка у збрињавању повреда допринеће јављању компликација које могу резултирати губитком повређеног зуба. Кључ за исправну дијагностику и адекватно лечење повређеног пацијента чини поступање у складу са признатим протоколом за збрињавање повреда. Успешност терапије повреда зуба би се могла побољшати уколико би се јавност упознала са мерама прве помоћи, потребом за хитним третманом као и савременим мерама терапије. Прогноза повреда зуба зависи од правовремене и адекватне дијагнозе и савремене терапије, те су стоматолози одговорни да препознају, дијагностикују и, зависно од сложености повреде, знања и клиничког искуства, обезбеде правилан третман повређених зуба, или, пак, упуте пацијента одговарајућем стоматологу, специјалисти. Нажалост, третман повреда често није адекватан, те је потребно обезбедити бољу превенцију уз адекватно здравствено васпитање стоматолога, деце, родитеља, наставника и тренера.


САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ ОРАЛНО ХИРУРШКИХ ЗАХВАТА У ПРИПРЕМИ УСНЕ ДУПЉЕ ЗА ПРОТЕТСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Доц. др Љиљана Стојчев Стајчић 

Клиника за оралну хирургију, Стоматолошки факултет Београд 

За успешну протетску рехабилитацију потребно је обезбедити многобројне услове у усној дупљи као што су: адекватно рестаурирани преостали зуби , одговарајући односи кошаног ткива горње и доње вилице, оптималан облик и количина сегментних делова алвеоларних гребена обе вилице, одговарајући однос покретне и фиксне слузокоже.....У свакодневној клиничкој пракси судбина само једног зуба  може одлучити о врсти протетске рехабилитације, односно да ли ће  пацијент добити фиксни или мобилни рад, што је од изузетног значаја за будући квалитет живота. У том смислу примењују се различите хирушке процедуре:  продужење клничке круне, ресекције једнокорених и вишекорених зуба, хемисекције које су веома често комбиноване са неком од процедура регенеративне терапије. Процесом старења долази до физиолошког губитка и ремоделирања коштаног ткива, што значајно отежава протетско збрињавање таквих пацијената. Технолошким развојем нових материјала који се користе као коштани заменици, овај проблем се успешно решава. Веома често је индикована  примена сегментне регенеративне терапије, после отклањања појединих патолошких промена или након отежаних екстракција зуба које су резултирале значајним губитком коштаног ткива. Хирушким техникама којима се обезбеђује оптимална количина фиксне гингиве, било да се ради о продубљивању форникса или формирању припојне слузокоже око зуба, умногоме се омогућава успешна израда протеза као и дуготрајност фиксних надокнада.


ПРОТЕТСКИ АСПЕКТИ РЕШАВАЊА ДЕНТОФАЦИЈАЛНИХ АНОМАЛИЈА 

Проф. др Зорица Ајдуковић

Клиника за стоматологију, Медицински факултет Ниш 

Лечење, рехабилитација и естетика су један од основних задатака савремене стоматологије. Једне од најтежих дентофацијалних аномалија јесу малоклузије треће класе, које захтевају и комплексу рехабилитацију. Адекватна протетска терапија и рехабилитација могу бити условљена различитим факторима. Малоклузије треће класе представљају комплексне аномалије настале као последица преразвијености мандибуле у свим правцима, а у комбинацији са мање развијеном или неразвијеном максилом. Често се код таквих пацијената јавља комбинација скелетних и дентоалвеоларних компоненти. Код малоклузија треће класе, посматрано у сагиталној равни, мандибула се налази испред максиле што се карактерише смањеном вредношћу сагиталног међувиличног угла. Етиологија малоклузија је мултифакторијална због интеракције наследних и фактора средине. Малоклузије треће класе захтевају интервенције у детињству а свако одлагање отежава каснији сигуран третман и условљава јако компликовану терапију. Исход лечења се код оваквих пацијената тешко може предвидети. Естетика и поремећај функција су главни разлози који пацијенте доводе стоматологу. Циљ стоматопротетског третмана код пацијената са наведеним поремећајима је могућност примене протетских процедура у рехабилитацији пацијената са дентофацијалним аномалијама и враћање изгубљених естетских, фонетских и мастикаторних функција.


" />" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash">                                                

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

ЦЕНОВНИК УСЛУГА РЦ СМЕДЕРЕВО

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

javni poziv

katalog161718

katalog161718

cpn logomreza www
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Ко је на мрежи: 31 гостију и нема пријављених чланова

Остали Регионални центри у Србији