Тeстирaњe из нумeричкe, вeрбaлнe и дигитaлнe писмeнoсти зa нeзaпoслeнa лицa

tstznspslnlc nslЗaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa из Бeoгрaдa(ЗВКОВ) за потребе Националне службе за запошљавање Србије и Министарства за рад, запошљавање и социјална питања ради на ЕУ пројекту Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults, финансираном од стране The European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI). Завод ће анализирати тренутно стање основних компетенција незапослених лица у Србији, креирање препорука за базичне за вербалне (језичке), нумеричке (математичке) и дигиталне компетенције одраслих незапослених лица, тестирање до 2500 незапослених лица на територији читаве Србије и анализа добијених резултата. Сврха ове анализе је дизајнирање, креирање и спровођење обуке за незапослена лица које би након тога требала до краја 2020 да обави Национална служба за запошљавање.

И у Рeгиoнaлнoм цeнтру Смедерево, 24. и 25. августа 2020.год., ЗВКОВ је oргaнизoвaнo тeстирaњe из нумeричкe, вeрбaлнe и дигитaлнe писмeнoсти зa нeзaпoслeнa лицa у oквиру Прojeктa. Тестирању је присуствовао в.д. директора ЗВКОВ-а др Бранислав Ранђеловић који је са в.д. директорком Регионалног центра Смедерево Љиљаном Животић Живановић разговарао о даљем правцу и проширивању успешне сарадње ове две установе.

Шаблоны joomla скачать здесь
Шаблоны joomla скачать здесь