Регионални центар Смедерево

Serbian English

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Исказивање интересовања запослених за вакцинацију против COVID-19
 

Детаљније

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

Презентација "Виртуелног саобраћајног полигона"

vrtlnplgn nslГрад Смедерево је увидео проблем безбедности деце у саобраћају, као и начине како тај проблем превазићи, а што има за циљ стварање позитивних ставова и безбедног понашања. Како временом напредују алати и технике за рад са децом, Савет за координацију послова безбедности саобраћаја је препознао да се набавком виртуелног полигона за рад са децом, стварају нове и деци прихватљивије могућности за ширење знања, ставова и безбедног понашање деце.

Деца представљају једну посебно угрожену категорију учесника у саобраћају и активности са децом чине посебан приоритет у раду како на националном тако и на локалном нивоу. У националној стратегији безбедности саобраћаја деца су препозната као приоритет, а један од циљева дефинисан стратегијом је да после 2020. године нема смртно страдале деце у саобраћајним незгодама. Без обзира што деца данас највише страдају у саобраћају као путници у возилу, с обзиром на своје психофизичке карактеристике, деца су највише угрожена као пешаци. Зато је неопходан континуиран рад са децом, од најранијег детињства како би се оспособила за самостално и безбедно учествовање у саобраћају. Деца најбоље усвајају нова знања кроз интерактивно учење, односно кроз показне полигоне где пролазећи кроз реалне саобраћајне ситуације у контролисаним условима стичу неопходна знања за правилно учествовање у саобраћају.

У складу са овим Савет је извршио набавку виртуелног саобраћајног полигона за рад са децом који је дизајниран тако да садржи дводимензионалну мапу, на основу које је креиран тродимензионални полигон у којем се корисник креће у простору VR апликације. Тродимензионални полигон садржи најбитније саобраћајне елементе: коловоз, тротоаре, раскрснице, семафоре, пешачке прелазе, пратећу сигнализацију и сценографију. Презентација "Виртуелног саобраћајног полигона" одржана је 26. 10. 2021. год. у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево.

Савет је одлучио да се за потребе што боље и сврсисходније едукације деце предшколског узраста и деце нижих разреда основних школа, по један ВР уређај са пратећом опремом доделе ПУ Наша радост и Регионалном центру са циљем да представници ових установо прођу обуку употребе виртолног полигона и даље та знања примене за едукацију деце помоћу ВР наочара.

Остали Регионални центри у Србији