Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

Осма седница Управног одбора Регионалног центра

smsdncdd nslДана 08. 02. 2022. године, одржана је осма седница Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево. Седницу је водила Ивана Илић, председница Управног одбора РЦ-а. Дневни ред је био обиман а неке од  најважнијих тема су биле:

- Усвајање Извештаја о извршеном годишњем попису нефинансијске и финансијске имовине и обавеза са стањем на дан 31. 12. 2021. године са предлозима за отпис, расход ситног инвентара и основних средстава.
- Усвајање Извештаја о раду Регионалног центра за 2021. годину
- Разматрање Извештаја о извршењу финансијског плана Регионалног центра за 2021. годину
- Усвајање Правилника о буџетском рачуноводству Регионалног центра.

В.д. директора Регионалног центра Љиљана Животић Живановић образложила је и разјаснила битне ставке Извештаја и Правилника који су једногласно усвојени. Излагања су имале и Маријана Стојковић (самостални финансијско-рачуноводствени сарадник) у вези Правилника о буџетском рачуноводству и Сања Танасковић (сарадник у протоколу) као председница пописне комисије о извршеном годишњем попису.

Остали Регионални центри у Србији