Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

Састанак Подружнице стручних сарадника

sstnkpdrzncmr nslСастанак Подружнице стручних сарадника педагога и психолога у Смедереву, одржан је 15. 03. 2022. године у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању Смедеревo.  Састанку је присуствовало 17 чланова.

Након усвајања записника са претходног састанка и са заједничког састанка са Подружницом рашког округа који је одржан онлајн, договорено је да се поново организује трибина за професоре разредне наставе која ће имати за циљ повезивање предшколског програма „Године узлета“ и основног образовања. Учесници радионица ће бити стручни сарадници, васпитачи и професори разредне наставе који од септембра треба да преузму први разред у смедеревским основним школама. Носиоци ове активности биће педагози и психолог у ПУ "Наша радост": Даница Сикимић, Милена Величковић и Марина Станојевић. Разговарало се о реализацији плана транзиције на релацији предшколско васпитање и образовање-основно образовање-средње образовање за децу и ученике који се образују по индивидуалним образовним плановима.

Чланови Подружнице изнели су позитивне утиске о семинару који су похађали "Контрола љутње - радионице за ученике", који је Подружница у сарадњи са Регионалним центром организовала 04. 02. 2022. године, а који су реализовали представници Центра за позитиван развој деце и омладине из Београда.

Стручни сарадници ОШ „Бранислав Нушић“ Маријана Васиљевић и Гордана Милосављевић као и Тијана Ђокић, позвале су остале чланове да узму учешће у Сусретима педагога 2022.године и најавиле своје учешће у виду презентација радова практичара.

Тијана Ђокић је представила свој рад са наставницима „(Само)евалуација рада наставника као основа за израду школског програма“, кроз ПП презентацију након чега се развила дискусија о реализацији предстојећих активности.

Марија Милошевић Несторовић, педагог у ТТПШ „Деспот Ђурађ“ у Смедереву поднела је извештај и кратак опис онлајн обуке коју је реализовао ЗУОВ „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“, на који је коментар о обиму и значају садржаја додала Тијана Ђокић која је такође похађала ову обуку.

Присуним члановима који су били учесници семинара 04. 02. 2022. године,  подељена су уверења, као и потврде о учешћу на овом и састанку који јеодржан онлајн.

Остали Регионални центри у Србији