Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

Десета седнице УО Регионалног центра

dstsndcprvn nslДесета седнице Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, одржана је 14. 03. 2022. године у 12,00 часова у просторијама Регионалног центра.

Дневни ред ове седнице:
1. Усвајање правилника о начину евидентирања, класификовање, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
2. Усвајање правилника о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената
3. Усвајање листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања
4. Текућа питања

Седници су поред председнице и чланова УО присуствовале као известиоци в.д. директора Љиљана Животић-Живановић и Гордана Митровић, самостални правни сарадник и одговорно лице за наведену област.

Остали Регионални центри у Србији