Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

Cеминар „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО ИОП)“

smnrnklzvnbrzvnj nslЗа потребе својих просветних радника ТТПШ „Деспот Ђурађ“ Смедерево у сарадњи са Регионалним центром Смедерево организовала је семинар „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО ИОП)“, каталошки број 249. Овај актуелни дводневни програм стручног усавршавања реализован је 11. и 12. марта 2023. год. у просторијама Регионалног центра Смедерево.

Неки од циљева овог семинара су упознавање са:
- процедуром долажења до свеобухватних података о ученику и писања педагошког профила;
- израдом плана индивидуализације и ИОП-а;
- начином и динамиком праћења и ревизије ИОП-а;
- планирањем часа у одељењима која похађају и ученици којима је потребна додатна подршка, на начин који обезбезбеђује учешће свих;
- особеностима даровитих ученика и врстама подршке која им је потребна у образовању;
- поступцима и вештинама управљања школом и одељењем које похађају деца из осетљивих група.

Очекивани исходи обуке:
По завршетку обуке очекује се да ће наставници:
- лакше препознати потребе ученика за додатном образовном подршком;
- умети да израде педагошки профил, план индивидуализације и ИОП;
- флексибилније приступати планирању наставе кроз израду ИОП-а;
- планирати час тако да садржи мере подршке за ученика коме је то потребно како би он у сарадњи са другим ученицима учествовао у наставном процесу;
- бити мотивисанији да подржавају целовит развој ученика

Теме програма:

• 1. дан
o Увод и отварање
o Шта је инклузивно образовање
o Како идентификовати потребе за подршком у образовању
o Техника и израда педагошког профила
o Стратегије наставе са даровитим ученицима

• 2. дан
o Шта је индивидуални образовни план
o Планирање подршке у образовању
o Израда ИОП-а
o Примена, ревизија и вредновање ИОП-а
o Затварање и евалуација семинар

Остали Регионални центри у Србији