Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

Семинар са радионицом на тему Успостављање и одржавање система финансијског управљања и контроле

fnnsjskprvljnjctrl nslВизија Солушн (Vizija Solution) д.о.о. Нови Сад у Регионалном центру Смедерево, 16. марта 2023. године, организовао је семинар са радионицом на тему Успостављање и одржавање система финансијског управљања и контроле код корисника јавних средства и обавезно извештавање Министарства финансија до 31. 03. 2023. године Саветнице Визије и предавачи Драгана Михаљица и Мила Велицки поседују велико искуство стечено како радом у јавном сектору и учествовањем у имплементацији на преко 100 пројеката успостављања система финансијског управљања и контроле код различитих врста корисника јавних средстава.

Циљ семинара је да се полазницима осим теорије, са којом ће свакако бити упознати, приближи практична примена стечених знања која ће им се презентовати на примерима из праксе, од стране предавача који су учествовали у изради документације за финансијско управљање и контролу код бројних корисника јавних средстава и имају богато практично искуство.

Неке од тема семинара: Увод у Интерну финансијску контролу- појам, прописи, значај; Успостављање адекватног система финансијског управљања и контроле, Кораци у успостављању система Примери попуњавања образаца; Примери дефинисања пословних процеса и циљева; Управљање ризицима; Обавеза и начин подношења извештаја Централној јединици за хармонизацију Министарства финансија до 31.03.2023. године за 2022. годину; Одржавање успостављеног система: на који начин се успостављени систем ажурира; новине које је потребно имплементирати у већ успостављени систем.

Семинар је био веома интерактиван јер су учесници показали велико интересовање за ове теме.

Остали Регионални центри у Србији