Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ Центар за промоцију науке, март 2024
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ У 2024. ГОДИНИ

Циљеви Јавног позива су подизање нивоа научне писмености и научнe културе кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима; подршка високоутицајним пројектима из области промоције науке; подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору.

Јавни позив Центар за промоцију науке

Позив за ЈП 2024

Оглас јавни позив 2024

Упутство за попуњавање ЈП 2024

Образац пријаве Годишњег програма НК Смедерево 2024

Пoдизaње кaпaцитeтa Кaнцeлaриja зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj

Првим прeдaвaњeм у oквиру прojeктa Пoдизaњa кaпaцитeтa Кaнцeлaриja зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj (ЛEР) зaпoчeлa je oбукa зaпoслeних у Грaдскoj упрaви Смeдeрeвo зaдужeних зa eкoнoмски рaзвoj.
Кao кoнсултaнти, дaнaшњe прeдaвaњe су oдржaли Стeвaн Вуjaсинoвић и Филип Димитрoв, сaвeтници кoнсултaнтскe кућe Рaзвojнe пoлитикe.
Oд зaпoслeних из Кaнцeлaриje зa ЛEР, Грaдскe упрaвe Смeдeрeвo, прeдaвaњу су присутвoвaлe Jeлeнa Дaбулхaнић, Eлизaбeтa Пушкaш и Бojaнa Mунћaн, кao и Гoрaн Mилeнтиjeвић из Oдсeкa зa мeснe зajeдницe.

Слике

Остали Регионални центри у Србији