Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ Центар за промоцију науке, март 2024
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ У 2024. ГОДИНИ

Циљеви Јавног позива су подизање нивоа научне писмености и научнe културе кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима; подршка високоутицајним пројектима из области промоције науке; подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору.

Јавни позив Центар за промоцију науке

Позив за ЈП 2024

Оглас јавни позив 2024

Упутство за попуњавање ЈП 2024

Образац пријаве Годишњег програма НК Смедерево 2024

Осигурање квалитета у функцији развоја установа

„Осигурање квалитета у функцији развоја установа“ била је тема састанка директора свих основних и средњих школа Школске управе Пожаревац са Весном Здравковић, начелницом ШУ и просветним саветницима. Циљ овог великог скупа био је упознавање директора са резултатима досадашњег спољашњег вредновања, започетог на овом подручју маја 2012. године и решавање свих недоумица у вези са екстерном евалуацијом у контексту измене и допуне законских прописа.
У уводном делу састанка присутне је поздравио мр Боривоје Јаношевић, директор Регионалног центра, који је исказао задовољство што наша установа има част да подржи својим ресурсима први пут организован састанак оваквог значаја, квалитета и бројности. Истакавши наду у развијеност будуће сарадње, он је нагласио основну сврху постојања наше установе, а то је професионални развој запослених у образовању и координирање свих активности везаних за образовно-васпитни процес овог подручја.
Након његове поздравне речи присутнима се обратила Весна Здравковић, начелник Школске управе говорећи о сврхи данашњег скупа, а онда су просветни саветници, који учествују у процесу спољашњег вредновања рада школа – Велиша Јоксимовић, Јелена Антонијевић, Радиша Ђорђевић, Душанка Стојковић, Весна Милетић, Синиша Огњановић и Драшко Грујић, презентацијама и бројним саветима из праксе појаснили директорима све нејасноће које могу представљати кочницу у припреми школа за поменути процес.
На националном нивоу се, са циљем унапређивања система образовања, вреднује седам стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа у петогодишњем циклусу (Школски програм и Годишњи план рада; Настава и учење; Образовна постигнућа; Подршка ученицима; Етос – међуљудски односи у школи; Организација рада школе и руковођење; Ресурси), а школе се оцењују оценама 1–4. Анализа досадашњих резултата спроведених вредновања у 30 основних и средњих школа са подручја ШУ Пожаревац показује да постоји добра сарадња евалуатора и школа, да део наставничког кадра није добро упознат са циљем и начином вредновања, да су стандарди са највишим нивоом остварености из области подршке ученицима, етоса и ресурса, док су најслабије оцењени стандард образовних постигнућа – успех ученика као показатељ остварености образовних стандарда, затим усклађеност елемената школског програма и годишњег плана рада школе и људски ресурси у функцији квалитета рада школе.
Према речима просветних саветника, који су директорима презентовали резултате упућивајући их детаљно у сваки сегмент вредновања и говорећи о сагласју процеса вредновања са законским актима, посету екстерних евалуатора школама не треба дочекати уз бојазан и стрепњу, него са мишљу да су сви сарадници на путу до истог циља, а то је поспешивање квалитета рада школа. Образовни систем захтева прилагођеност актуелном времену, а то подразумева многе корекције у досадашњем раду, јер само објективни приступ и жеља за усавршавањем могу донети побољшање и напредак.

Слике

Остали Регионални центри у Србији