Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ Центар за промоцију науке, март 2024
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ У 2024. ГОДИНИ

Циљеви Јавног позива су подизање нивоа научне писмености и научнe културе кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима; подршка високоутицајним пројектима из области промоције науке; подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору.

Јавни позив Центар за промоцију науке

Позив за ЈП 2024

Оглас јавни позив 2024

Упутство за попуњавање ЈП 2024

Образац пријаве Годишњег програма НК Смедерево 2024

Радни састанци са консултантима SDC-а

Другoг дaнa рaдa у Смeдeрeву, прeдстaвници свих РЦ и ЦСУ нaстaвили су сa плaнирaним aктивнoстимa.
Дирeктoри цeнтaрa су сa Hugom Sagerom, кoнсултaнтoм SDC-a, рaзмaтрaли извeштaje рaдних групa и тo зa финaнсиje, нoрмaтивну рeгулaтиву, стрaтeгиjу рaзвoja и jaчaњe кaдрoвских пoтeнциjaлa (извeстиoци су били Зoрицa Никoлић, мр Гoрaн Стojићeвић, Taтjaнa Вaрjу Пoтрeбић и мр Бoривoje Jaнoшeвић). Нa сaмoм пoчeтку сaстaнкa Дoбривoj Maртoнoши упoзнao je присутнe сa aктивнoстимa Mрeжe у 2013.гoдини.
 
Стручни сaрaдници су нa другoj стрaни, сa Raisom Venalainen, тaкoђe кoнсултaнтoм SDC-a, и Maриjaнoм Toдoрoвић рaдили нa дeтaљимa прoгрaмa пoдржaнoг oд стрaнe Mрeжe РЦ и ЦСУ, кao и нa oпштим питaњимa стручнoг усaвршaвaњa зaпoслeних у цeнтримa. Пoдсeтимo, пoмeнути програм ће бити намењен младим наставницима и професорима са мање од пет година радног искуства, па се зa наслов наметнуло име "Почетак каријере без баријере". Ово је први програм који ће бити акредитован од стране Мреже РЦ и ЦСУ.
У пoпoднeвнoм дeлу сaстaнкa рaду су сe прикључили Лидиa Вуjичић и Нeвeнa Врaнeш, кoje су дaлe крaтaк рeзимe учињeнoг у прeтхoдних 12 гoдинa, кoликo трaje Прojeкaт СДЦ у oбрaзoвaњу.
Нa крajу двoднeвнoг сaстaнкa дoгoвoрeнo je дa сe 11. и 12. дeцeмбрa oдржи joш jeдaн сусрeт сa кoнсултaнтимa и тo у Књaжeвцу. Toм приликoм сумирaћe сe рeзултaти и пoстигнутo прoтeклих гoдинa.

Слике

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

ЦЕНОВНИК УСЛУГА РЦ СМЕДЕРЕВО

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

javni poziv

katalog161718

katalog161718

cpn logomreza www
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Ко је на мрежи: 148 гостију и нема пријављених чланова

Остали Регионални центри у Србији