Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

Пети регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању при ШУ Пожаревац

"Mрeжa пoдршкe инклузивнoм oбрaзoвaњу" (ИO) нaстojи дa крoз пoвeзивaњe рaзличитих стручњaкa и aктeрa oбрaзoвaњa и рaзвoj мoдeлa хoризoнтaлнoг учeњa, oмoгући рaзмeну и ширeњe дoбрe инклузивнe прaксe у свим oбрaзoвним устaнoвaмa у Србиjи.
Данас је у нашем Центру одржан пети регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању. Састанак је организован у сарадњи са ШУ Пожаревац и Регионалним центром Смедерево уз финансијску подршку Kultur Kontakt организације из Аустрије а присуствовали су му чланови и сарадници Мреже, просветни саветници ШУ Пожаревац и представници школа које имају ученике осмог разреда који се образују по ИОП-у и одељења ученика са сметњама у развоју.
Присутним учесницима се на почетку обратила Милена Васић, регионални координатор Мреже подршке инклузивном образовању која је изнела дневни ред а након тога реч дала Јелени Антонијевић и Весни Милетић, просветним саветницима ШУ Пожаревац, које су говориле о подршци ученицима осмог разреда који се образују по измењеном програму (ИОП и одељења ученика са сметњама у развоју) при полагању завршног испита и упису у средње школе.
Биљана Животић, чланица Мреже и учитељица у ОШ "Бата Булић" из Петровца на Млави упознала је учеснике са новим пројектом Мреже: "Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке ИО", док је на крају првог дела састанка мајка једне ученице из ОШ "Бата Булић", Емина Ивић, представила пример добре праксе родитељске подршке ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.
У другом делу састанка, чланови Мреже разговарали су о прикупљању извештаја чланица у вези са стањем и потребама ИО у својим општинама, размени иновативне праксе, те организовању наставе за ученике на кућном и болничком лечењу.

Слике

Остали Регионални центри у Србији