Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ Центар за промоцију науке, март 2024
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ У 2024. ГОДИНИ

Циљеви Јавног позива су подизање нивоа научне писмености и научнe културе кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима; подршка високоутицајним пројектима из области промоције науке; подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору.

Јавни позив Центар за промоцију науке

Позив за ЈП 2024

Оглас јавни позив 2024

Упутство за попуњавање ЈП 2024

Образац пријаве Годишњег програма НК Смедерево 2024

Презентација нових издања издавачке куће "Едука"

edukaВечерас је у Регионалном центру, у пријатној атмосфери и кроз интерактиван рад са наставницима, издавачка кућа „Едука“ презентовала своја издања, најпре уџбеничке комплете и приручнике. Добро осмишљеној презентацији присуствовао је велики број наставника разредне наставе, Српског језика, Историје, Биологије, Физике и Техничког и информатичког образовања.
Након поздравне речи представника издавачке куће и дељења издања и другог промотивног материјала присутни су упознати са концепцијом нових приручника и „Едукином“ подршком наставницима у свакодневној професиооналној пракси (семинари, приручници за инклузивну наставу и сл.).
Након успешне презентације представници „Едуке“ и наставници наставили су дискусију говорећи о конкретним искуствима из наставне праксе и начинима превазилажења проблемских ситуација у свакодневном раду.

Слике

Регионални центар Смедерево на 37. Сајму туризма у Београду

sajam 1Београдски Сајам туризма највећа је туристичка манифестација у земљи и југоисточној Европи.
У хали 4, на заједничком штанду Града Смедерева, своју презентацију ће имати и наш Центар који има ту привилегију да након учешћа на Сајму књига, буде активни учесник и Сајма туризма.
На тај начин ће се међу 1100 излагача наћи и понуда Регионалног центра Смедерево.
37. Сајам туризма одржава се на Београдском сајму од 19. до 22. фебруара 2015. године.

Слике

Усавршавање наставника енглеског језика у основним и средњим школама: Learning technologies for the classroom 2

elta15У oргaнизaциjи Удружeњa нaстaвникa eнглeскoг jeзикa – EЛTA и нaшeг Цeнтрa, oдржaн je сeминaр „Learning technologies for the classroom 2“. Сaдржaj сeминaрa билa je примeнa тeхнoлoгиje у нaстaви eнглeскoг jeзикa; први дeo пoсвeћeн je врeднoвaњу и бирaњу сajтoвa, a у другoм сe гoвoрилo o примeни Word-a и Power Point прeзeнтaциja у рaду у пaрoвимa, групaмa или сa цeлим oдeљeњeм, кao и o нaсиљу нa интeрнeту.
Сeминaр je aкрeдитoвaн oд стрaнe Удружeњe нaстaвникa eнглeскoг jeзикa EЛTA у сaрaдњи сa Бритaнским сaвeтoм a рeaлизoвaлe су гa Вaлeнтинa Гaврaнoвић и Maриja Лукaч.

Слике

Унапређивање емоционалног здравља у школи - моћ емоционалне интелигенције

odstar15ГСПРС „Независност“ у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању организовао је семинар за своје чланове. Семинар "Унапређивање емоционалног здравља у школи - моћ емоционалне интелигенције" реализовали су наши сјајни сарадници и слободно можемо рећи пријатељи из ауторско-реализаторског тима Удружeња зa пoдршку вaспитaњу и oбрaзoвaњу "ОДСТАР" из Шапца. У сјајној атмосфери, каква увек прати семинаре "ОДСТАР"-а, присутни учесници су имали прилику да унапреде своје знање о емоцијама и њихвом утицају на здравље и упусте се у дијалог у вези са емоционалном интелигенцијом као важним фактором у очувању емоционалног здравља. Такође, говорило се о емоционалним вештинама и начинима њихове примене у личном развоју и у раду са ученицима.

Слике

"Угледни час - прилика за све" наш семинар у Београду

ugledni-cas-u-beogradu
У субoту, 7.02.2015.гoдинe, нa зaхтeв кoлeгa из XIV бeoгрaдскe гимнaзиje рeaлизoвaн je joш jeдaн у низу прoгрaмa Углeдни чaс -приликa зa свe. Рeaлизaтoри сeминaрa Биљaнa Toдорoвић и Слaђaнa Дoбрoтa су тoкoм вишeчaсoвнoг дружeњa дaлe пoтрeбнe инфoрмaциje кao и смeрницe зa изрaду скицe припрeмa зa oдржaвaњe углeдних чaсoвa. Нaшe кoлeгe су нa рaдиoницaмa пoкaзaлe изузeтну стручнoст и крeaтивнoст.
Зaхвaљуjeмo свим учeсницимa прoгрaмa кojи су свojoм прeдaнoшћу и дoбрим рaспoлoжeњeм дoпринeли дa oвaj дaн будe кoнципирaн кao УГЛEДНИ ДAН!

Слике

Моја маштаоница Срцуленце - прве маштаонице

srculence-prvi-casoviПрви часови гитаре, виолине, а након тога и балета у оквиру "Моје маштаонице Срцуленце" одржани су данас у нашем Центру. Утисци малих полазника и њихових родитеља су сјајни, па је уз плакања било питања: "А зашто морамо тако брзо кући?" и "А да ли и сутра долазимо?"... Сигурни смо да ће се добар глас проширити и да ће маштаонице ускоро имати већи број полазника.

Слике

Моја маштаоница Срцуленце

srculence1Наши најмлађи суграђани били су вечерас учесници прве радионица у оквиру "Моје маштаонице Срцуленце". Иако замишљен као родитељски састанак, интересовање будућих "ђака" за инструменте је преовладало, па се информативни састанак претворио у праву малу музичку радионицу. Деца су имала прилику да испробају инструменте и морам признати да се код већине видела љубав на прву ноту.Опширније о раду "Моје маштаонице Срцуленце" можете прочитати ОВДЕ.

Слике

Прикупљање и анализа података за МИС и извештавање по кључним индикаторима

setec 322015Представници јавних комуналних предузећа (ЈКП) из Старе Пазове, Књажевца, Врбаса, Аранђеловца, Параћина и Прокупља, данас су у нашем Центру, у организацији Сетек Инжињеринга (Setec Engineering) учествовали у радионици посвећеној прикупљању и анализи података за МИС и извештавању по кључним индикаторима. Подсећања ради, ово је друга радионица за представнике ЈКП из Србије на којој се говори o Менаџменту информационих система (МИС) који ће предузећима која га имплементирају донети бољу искоришћеност капацитета, те бољи и бржи приступ бази података, а тиме између осталог, правовремену реакцију приликом евентуалних кварова.

Прочитајте целу вест

Спортом до толеранције и дијалога

sportom do tolerancije i dijalogaПројекат "Спортом до толеранције и дијалога" фокус ставља на спортске раднике, тренере и администраторе у спорту који раде са децом и младима, са жељом да истакне њихову образовну и педагошку улогу у животу младих и подстакне их да интезивније промовишу позитивне друштвене вредности - толеранцију, културу дијалога и ненасилну комуникацију, фер плеј и сузбијање говора мржње. Све ово су укратко биле теме данашњих радионица, које су са најмлађим члановима карате и ђиу-ђицу клубова из Смедерева и њиховим тренерима, прошли тренери Ненад Илић и Јована Савић, као и Невена Тодоровић, волонтер Црвеног крста.
Ускоро опширније...

Слике

Тестирање кандидата - PKC Group

pkc-rcsУ организацији Националне службе за запошљавање, у нашем Центру је у протекла два дана обављено тестирање кандидата, потенцијалних радника финске компаније PKC Wiring Systems d.o.o, која тражи 320 радника, претежно машинске или електро струке.
PKC Wiring Systems ће, у складу са утврђеном динамиком реализације својих кадровских потреба, запошљавати незапослене са евиденције НСЗ, а запослени у Филијали НСЗ Смедерево, осим циљане селекције, обављају и психолошку процену свих кандидата заинересованих за посао у овој компанији.

Пословно удружење "Топлане Србије"

toplaneУдружење "Топлане Србије" (ТОПС) је пословно удружење топлана Србије и других придружених чланица основано ради унапређења међусобне сарадње и усаглашавања планова рада топлана, размене стручних искустава, усаглашавања цене грејања преко заједничких критеријума, заједничког наступа према министарству, коморама, удружењима и другим институцијама.
Како је грејна сезона у јеку, а с обзиром на актуелне проблеме са којим се све топлане суочавају, Дејан Стојановић, председник Управног одбора ТОПС-а сазвао је седницу на којој су учествовали представници Топлана Србије. Састанак је отворио и водио Милован Лечић, директор Удружења топлана Србије а на дневном реду су се нашле теме у вези са оценом досадашњег тока грејне сезоне, снабдевеношћу енергентима и отварањем тржишта гаса.

Слике

Остали Регионални центри у Србији