Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

Састанак Управе Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Управа Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ одржала је вечерас састанак на коме је поднет извештај о раду Подружнице у периоду од реактивирања рада струковног удружења марта ове године, закључно са децембром. У другом делу састанка дискутовало се о предлозима за будуће активности, те Плану рада за 2014. Последња тачка дневног реда била је можда и најзначајнија активност у наредном периоду - праћење програма традиционалног Републичког семинара за наставнике и професоре српског језика и књижевности, који ће се организовати на Филолошком факултету у Београду, 16, 17. и 18. јануар 2014. године.

Слике

Састанак Управног одбора

На последњем овогодишњем састанку Управног одбора усвојен је финансијски план за 2013. годину, усклађен на основу одлука Скупштине града Смедерева о изменама буџета града Смедерева, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2013. годину коју је Скупштина града Смедерева донела 12.12. 2013. године.
Истoврeмeнo, дискутoвaнo je o aктивнoстимa Цeнтрa у тeкућoj гoдини и плaнoвимa зa нaрeдну.
 
 

Слике

Угледни час – наш семинар у Меленцима

У суботу 21.12.2013. године у просторијама Основне школе "Др Бошко Вребалов" у Меленцима, одржан је први у низу најављених програма "Угледни час – прилика за све" у сарадњи са издавачком кућом БИГЗ. У пријатној атмосфери реализатори семинара Биљана Тодоровић и Слађана Доброта имале су задовољство да своја искуства поделе са присутним колегама. Наставници разредене и предметне наставе су показали велику заинтересованост за креирањем угледног часа како би им реализација истог у настави била што успешнија. Посебна пажња посвећена је самом поступку креирања задатака и начинима укључивања ученика са сметњама у развоју на угледним а и осталим часовима.

Слике

Систeм oбjeдињeнe нaплaтe пoрeзa и дoпринoсa

На данашњем предавању се говорило о прoцeдури зa систeм oбjeдињeнe нaплaтe пoрeзa и дoпринoсa пo oдбитку. Кaкo би спрeмнo дoчeкaли измeнe у нaчину плaћaњa учесници су били у прилици да пoстaвљajу питaњa Драгану Тошићу, саветнику за финансије у Школској управи и на тај начин oтклoнe све нeдoумице у вези са овом темом. Пошто су осим шефова рачуноводства свих основних и средњих школа предавању присуствовали и директори и представници школа, скуп је искоришћен и за дискусију о Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Комплетан текст Уредбе можете преузети ОДАВДЕ

Образац ПРМ можете преузети ОДАВДЕ

Уредба и образац се могу преузети и на интернет страници Министарства финансија – www.mfin.gov.rs

Слике

Израда портфолија наставника и стручних сарадника

Нови Закон о основама система образовања и васпитања прописује обавезу писања портфолија наставника и стручних сарадника од марта следеће године. Како би стручни сарадници, они од којих се у школама "очекује да све знају", били спремни да одговоре на питања која ће се неизоставно појавити, данас смо, у сарадњи са Активом стручних сарадника Подунавског округа, а на иницијативу Тијане Тодоров, педагога у ОШ "Бранко Радичевић" из Лугавчине и координатора Актива стручних сарадника, организовали предавање о основним смерницама за израду портфолија. Предавач је био др Мирослав Павловић из Центра за професионални развој запослених у образовању, иначе научни сарадник и руководилац Сектора за менторство, приправништво и руковођење ЗУОВ-а.

Прочитајте целу вест

Састанак Актива наставника историје

На дневном реду управо завршеног састанка наставника историје нашле су се теме у вези са такмичењима, завршним испитима, те стандардима и комбинованим тестовима. Такође, разговарало се о начинима за унапређење рада актива.
У уводном делу скупа, мр Боривоје Јаношевић, директор Регионалног центра Смедерево, упознао је присутне са Школом Холокауста Yad Vashem у Јерусалиму. Осим представљања Школе, изложбених поставки и услова рада у Школи, посебно је истакао историјске, социолошке и културолошке апекте разматрања проблематике Холокауста, његове узроке и последице.

Прочитајте целу вест

200 година од рођења Петра Петровића Његоша

У интимној атмосфери, заљубљеници у божанство поезије вечерас су у Регионалном центру одали почаст највећем песнику српског романтизма Петру Петровићу Његошу. Поводом значајне годишњице књижевности и културе, 200 година од његовог рођења, гости Центра су били академик Матија Бећковић, доајен савремене српске поезије, академик и песник Милосав Тешић, песник и есејиста Мирослав Максимовић и глумац Небојша Кундачина.
 

Прочитајте целу вест

Начелници округа у Регионалном центру

Moмa Рaдojкoвић, нaчeлник Пoдунaвскoг oкругa и Aлeксaндaр Ђoкић, нaчeлник Брaничeвскoг oкругa, пoсeтили су дaнaс Рeгиoнaлни цeнтaр Смeдeрeвo. У рaзгoвoру сa мр Бoривojeм Jaнoшeвићeм, дирeктoрoм Цeнтрa, дoгoвoрили су динaмику aктивнoсти у циљу нaстaвкa и унaпрeђивaњa сaрaдњe Рeгиoнaлнoг цeнтрa сa шкoлaмa и прeдшкoлским устaнoвaмa кoje пoкривa Шкoлскa упрaвa Пoжaрeвaц. У тoм циљу дирeктoр Рeгиoнaлнoг цeнтрa нaрeдних дaнa oбaвићe рaзгoвoрe сa грaдoнaчeлницимa или прeдсeдницимa, свих 11 oпштинa oвa двa oкругa.

Други ТиПО састанак за школску 2013/14.

Данас је у нашем Центру одржан други ТИПО (тимови за професионалну оријентацију) састанак. У досадашњем раду све базичне школе су уз помоћ ментор школе реализовале многобројне активности које су данас презентовали колегама. Као један од најбитнијих резултата рада истакнуто је укључивање Канцеларије за младе Смедерево у велики број активности на пољу професионалне оријентације.
Састанак је водила Маја Оклобџија Слијепчевић, руководилац локалног ТиПО-а.
 

Слике

Трибина "Рад одељењских старешина и одељењских заједница"

Вечерас је у нашем Центру одржана трибина "Рад одељењских старешина и одељењских заједница", на којој су предавачи Катарина Дуњић Мандић, Татјана Јаћимовић и Гордана Поповић Божанић продискутовали са учесницима, њих четрдесетак, о великом броју битних тема за што квалитетнији рад одељенског старешине.
Часови одељенског старешине су један од битнијих облика у васпитно-образовном раду са ученицима. Сваки овај час се попут осталих мора добро осмислити, за тај час се наставник мора и те како припремити, изабрати адекватне теме и активности.

Прочитајте целу вест

Инострана улагања у пољопривреду нашег краја

Због изузетног географског положаја, те плодног и квалитетног тла, Смедерево се све више налази на карти интересовања страних улагача, а у оквиру разних пољопривредних грана. Италијански инвеститор "СИПО" изразио је интересовање за производњу тачно одређених пољопривредних култура. Тим поводом је у нашем Центру организовано почетно предавање са темом: "Економска исплативост улагања у производњу целера, карфиола и зелене салате". Предавање је организовано у циљу што боље сарадње пољопривредних произвођача са територије Смедерева и већ поменутог италијанског инвеститора "СИПО".

Прочитајте целу вест

Остали Регионални центри у Србији