Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

Регионални центар Смедерево на Сајму књига 23.10.2013.

Јуче, 20.10.2013.год. у Београду је отворен традиционални Сајам књига. Као посебна манифестација у оквиру дана посвећених књизи организује се и Сајам образовања, на коме свој штанд први пут има и Регионални центар Смедерево, у оквиру штанда Мреже РЦ и ЦСУ у Хали 2 - ниво Ц. У среду, 23.10.2013. год. РЦ Смедерево има свој дан на Сајму.
Дођите да се видимо, попричамо и дружимо у данима који славе књигу, едукацију и читање...

Слике са отварања

ЕИДОС - Пројекат "Вијугање" 17. - 20.10.2013.

У oквиру прojeктa “Виjугaњe“ oд 17. дo 20. oктoбрa у нашем Центру је одржан сeминaр рaзвoja крeaтивнoг и критичкoг рaзмишљaњa, нaмeњeн учeницимa зaвршних рaзрeдa срeдњих шкoлa и студeнтимa. Под слоганом "Уче нас шта да мислимо, да ли нас уче како да мислимо?", група од двадесетак младих људи заједно са предавачима имала је за циљ да научи како да промовише принцип освајања знања наспрам владајућег принципа усвајања знања.
 
 

Прочитајте целу вест

Ка савременој настави српског језика и књижевности II - кат. број 782

Спој перфектне организације, корисних предавања трију еминентних предавача, професора Филолошког факултета Универзитета у Београду и присуство стотине професора српског језика и књижевности са територије Подунавског округа обележили су данас у Регионалном центру прву велику и значајну активност Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ. Више него успешна реализација семинара „Ка савременој настави српског језика и књижевности“, популарног због актуелне лингвистичке и књижевне проблематике и организованог у сарадњи Подружнице, Друштва за српски језик и књижевност Србије и Регионалног центра, доказала је да уложени труд, ентузијазам и добра сарадња међу наставницима могу врло брзо донети одличне резултате.

Прочитајте целу вест

Састанак директора РЦ и ЦСУ Србије

16. и 17. октобра у Центру за стручно усавршавање Крагујевац, одржан је састанак директора Мреже РЦ и ЦСУ Србије.
Неке од тема о којима се дискутовало односиле су се на досадашњи рад центара, побољшање и унапређивање рада центара, рад комисија за стратегију, финансије, прописе и људске ресурсе, успостављање боље сарадње са универзитетима и факултетима, те учешће Мреже РЦ и ЦСУ Србије на предстојећем Сајму књига у Београду.
Наш Центар представљао је мр Боривоје Јаношевић, директор Центра.
 

Слике

Песници у посети Регионалном центру...

Дух 44. Међународног фестивала поезије „Смедеревска песничка јесен“ ових дана био је присутан и у Регионалном центру. Наш стари пријатељ Добрица Ерић, велики песник природе, села, детињства, љубави и завичаја, Стојан Богдановић, Љубиша Ђидић, Момир Драгићевић, Јованка Стојчиновић Николић, Катарина Костић, Зоран Костић и многи други значајни српски писци и гости из Републике Српске боравили су у нашем Центру, проводећи овде слободно време у паузи између многобројних активности на смедеревском реномираном фестивалу.
 

Прочитајте целу вест

Подршка спровођењу супервизијског процеса

И у тoку 2013. гoдинe Рeпублички зaвoд зa сoциjaлну зaшиту нaстaвљa дa спрoвoди пoдршку супeрвизoримa цeнтaрa зa сoциjaлни рaд. Moдeл пoдршкe пoдрaзумeвa eкстeрну групну супeрвизиjу крoз oбрaду супeрвизиjскoг питaњa и рaдиoничaрски рaд. Пoдршкa je усмeрeнa нa плaнирaњe услугa у цeнтримa зa сoциjaлни рaд сa циљeм рaзвиjaњa и унaпрeђeњa пoстojeћих вeштинa плaнирaњa.
Нaш Цeнтaр je дaнaс биo дoмaћин супeрвизoримa Цeнтaрa зa сoциjaлни рaд Нeгoтин, Зajeчaр, Крaгуjeвaц, Смeдeрeвскa Пaлaнкa, Пoжaрeвaц и Смeдeрeвo.

Прочитајте целу вест

Израда школског сајта - каталошки број 247

„Извесно је да ћемо направити школски сајт, мада, оно што је важније и лепше је да смо за протекла два дана направили „сајт“ пријатељства, захваљујући правим стручњацима и професионалцима, али и још бољим људима, Милораду и Зорану“.
Цитат из наше Књиге утисака, речи једног од полазника семинара „Израда школског сајта“, на прави начин осликавају позитивну атмосферу која је владала у реализацији дводневног семинара, потврђујући исправност новог организовања ове ефикасне, одлично замишљене обуке и дружења са врсним екпертима информатичке области.
Новим Законом о основном образовању и васпитању регулисана обавеза основних школа да имају свој сајт била је главни разлог поновног окупљања. На овај начин Регионални центар је желео да изађе у сусрет школама смањујући им трошкове израде сајта, с обзиром да су сви полазници након два дана потпуно обучени да самостално креирају веб-презентацију. Пружену прилику су искористили наши гости, наставници из Земуна, Новог Београда, Алибунара, Жагубице и Панчева, што је податак који још више истиче добар рад и популарност Регионалног центра Смедерево.

Прочитајте целу вест

Акредитација програма сталног стручног усавршавања

"Стручно усавршавање подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце". Овом реченицом г-ђа Бранка Шегрт, руководилац Сектора за стручно усавршавање и напредовање у оквиру ЗУОВ-а отворила је данашњи скуп на тему акредитације програма сталног стручног усавршавања. Учесници скупа, њих педесетак, били су аутори програма који су подржани од стране Регионалног центра Смедерево, али, оно што нас посебно радује, и аутори будућих програма, који ће своје идеје пренесене у семинаре, акредитовати баш преко нашег Центра.

Прочитајте целу вест

Пoдизaње кaпaцитeтa Кaнцeлaриja зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj

Првим прeдaвaњeм у oквиру прojeктa Пoдизaњa кaпaцитeтa Кaнцeлaриja зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj (ЛEР) зaпoчeлa je oбукa зaпoслeних у Грaдскoj упрaви Смeдeрeвo зaдужeних зa eкoнoмски рaзвoj.
Кao кoнсултaнти, дaнaшњe прeдaвaњe су oдржaли Стeвaн Вуjaсинoвић и Филип Димитрoв, сaвeтници кoнсултaнтскe кућe Рaзвojнe пoлитикe.
Oд зaпoслeних из Кaнцeлaриje зa ЛEР, Грaдскe упрaвe Смeдeрeвo, прeдaвaњу су присутвoвaлe Jeлeнa Дaбулхaнић, Eлизaбeтa Пушкaш и Бojaнa Mунћaн, кao и Гoрaн Mилeнтиjeвић из Oдсeкa зa мeснe зajeдницe.

Слике

Трибина: "Улoгa Црвeнoг крстa у прoмoциjи хумaних врeднoсти и вoлoнтeрскoг рaдa"

Пoвoдoм 50. брoja елeктрoнскoг билтeнa Црвeнoг крстa Смeдeрeвo (ЦКС), данас је у нашем Цeнтру oдржaна трибинa „Улoгa Црвeнoг крстa у прoмoциjи хумaних врeднoсти и вoлoнтeрскoг рaдa“.
Први, свечани део данашњег скупа отворила је Живослава Лазић, председник ЦКС, пожелевши добродошлицу свим гостима. Такође, изразила је велико задовољство тиме што се на данашњој трибини окупио велики број оних који све ове године несебично помажу рад Црвеног крста, али и оних који су такву врсту помоћи најавили за дане који долазе. Присутнима се у име Градске управе обратила Љиљана Животић-Живановић, члан Градског већа задужена за ресор рада и социјалне политике која се поред речи добродошлице присутнима, захвалила председништву ЦКС на позиву да учествује у раду трибине.

Прочитајте целу вест

Васпитни рад и индивидуални васпитни план - каталошки број 028

У организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево и Друштва учитеља Смедерева протеклог викенда организована су два семинара. На овај начин 90 учитеља, чланова ДУОС-а, имало је прилику да унапреди своје професионалне компетенције (за подучавање и учење и за подршку развоју личности детета и ученика).
Дводневни семинар "Васпитни рад и индивидуални васпитни план" имао је за циљ развијање способности и емпатије за рад са ученицима са васпитним проблемима и остваривање позитивних промена у понашању на нивоу појединаца, одељења и целе школе.
На путу до овог циља, просветни радници би примену васпитних, превентивних и интервентних поступака морали да обликују на креативан начин, како би кроз позитивно дисциплиновање појединаца спровели успешну интеграцију у групи ученика.

Прочитајте целу вест

Остали Регионални центри у Србији