Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ Центар за промоцију науке, март 2024
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ У 2024. ГОДИНИ

Циљеви Јавног позива су подизање нивоа научне писмености и научнe културе кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима; подршка високоутицајним пројектима из области промоције науке; подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору.

Јавни позив Центар за промоцију науке

Позив за ЈП 2024

Оглас јавни позив 2024

Упутство за попуњавање ЈП 2024

Образац пријаве Годишњег програма НК Смедерево 2024

Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика - каталошки број 149

Функција посредника-медијатора једна је од најтежих у послу сваког наставника, а поготову одељењског старешине. Бити "између две ватре", као и стицање вештине решавања конфликтних ситуација захтева од наставника сагледавање и схватање суштине проблема који је изазвао конфликте, те оптималан и адекватан начин и приступ решавању овог проблема, чије последице могу бити огромне када је реч о насилној интеракцији међу ученицима, која је, нажалост, постала врло фреквентна у данашњем школском систему и животу.
„Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика“ наслов је семинара који је у претходна два дана одржан у нашем Центру и чији садржаји у великој мери помажу руководиоцима одељења да развију своје компетенције за комуникацију и сарадњу.

Прочитајте целу вест

Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише - наш семинар широм Србије

По трећи пут ове 2013. године, 21.12 у сарадњи са БИГЗ-ом, реализован је наш семинар „Интерактивним методама кроз настaву која мотивише“. Семинар је реализован у ОШ “Десанка Максимовић“ у Бачкој Паланци. Полазници семинара бавили су се најосетљивијом темом у образовању - оцењивањем.
Основе науке о оцењивању, Блумову таксономију, њен значај и примену полазници су изучавали кроз интерактивне технике.
Након анализе неких од готових решења инструмената за континуирано праћења напредовања ученика , уследила је анализа радног дана тако што су излистане технике учења које су помогле полазницима да проуче ову озбиљну тематику, а које могу користити у свом даљем раду у учионици на садржајима различитих предмета.
 
Након Жагубице, у сарадњим са БИГЗ-ом, реализиван је семинар „Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише“, као наставак успешне сарадње. Први је реализован 14. децембра, 2013.године у ОШ “Дуде Јовић“. Дочекала нас је весела екипа од 30 наставника која се озбиљно бавила, увек, актуелном темом оцењивања. Кроз низ радионица, ауторке семинара Невена Перић и Соња Милетић су присутним колегама указале на кључна места у процесу оцењивања, како да кроз игру деци приближе градиво и тиме их мотивишу, што ће у крајњем збиру дати и много боље оцене, а што ће децу свакако још више мотивисати за даљи рад.
 
У сарадњи са Друштвом учитеља Ваљева 23. и 24. новембра реализован је семинар „Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише“ са две групе ваљевских учитеља. Динамично се радило на проучавању проблематике оцењивања. Увек актуелна тема, довољно осетљива да би смо се њоме редовно бавили, подстакла је и полазнике да се на креативан начин баве значајем континуираног праћења напредовања  ученика, као и значају таквог приступа оцењивању и свакодневној пракси.
Изванредно гостопримство, вредни учитељи спремни за учење иако је викенд, учинили су да нам Ваљево остане у најлепшем сећању.

Слике

Завршна свечаност пројекта "Вијугање" - ЕИДОС

Завршном свечаношћу и поделом диплома учесницима данас је и званично окончан пројекат "Вујугање". Са посебним задовољством истичемо да је и наш Центар добио захвалницу за успешну сарадњу и допринос реализацији пројекта. Иако је данашњим скупом заокружен један циклус, по речима тренера и организатора, због изванредне реакације учесника, ученика завршних разреда средњих школа и студената, планира се и наставак Пројекта у следећој години у другим градовима широм Србије.
Подсетимо, прojeкaт “Виjугaњe” спрoвoди Mрeжa крeaтивнe oмлaдинe – "Eидoс" у сaрaдњи сa Рeгиoнaлним цeнтрoм зa прoфeсиoнaлни рaзвoj зaпoслeних у oбрaзoвaњу Смедерево, кaнцeлaриjaмa зa млaдe Грaдa Смeдeрeвa и Oпштинe Плaндиштe, a уз финaнсиjску пoдршку Mинистaрствa oмлaдинe и спoртa Рeпубликe Србиje.

Слике са данашње доделе диплома

Састанак Управе Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Управа Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ одржала је вечерас састанак на коме је поднет извештај о раду Подружнице у периоду од реактивирања рада струковног удружења марта ове године, закључно са децембром. У другом делу састанка дискутовало се о предлозима за будуће активности, те Плану рада за 2014. Последња тачка дневног реда била је можда и најзначајнија активност у наредном периоду - праћење програма традиционалног Републичког семинара за наставнике и професоре српског језика и књижевности, који ће се организовати на Филолошком факултету у Београду, 16, 17. и 18. јануар 2014. године.

Слике

Састанак Управног одбора

На последњем овогодишњем састанку Управног одбора усвојен је финансијски план за 2013. годину, усклађен на основу одлука Скупштине града Смедерева о изменама буџета града Смедерева, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2013. годину коју је Скупштина града Смедерева донела 12.12. 2013. године.
Истoврeмeнo, дискутoвaнo je o aктивнoстимa Цeнтрa у тeкућoj гoдини и плaнoвимa зa нaрeдну.
 
 

Слике

Угледни час – наш семинар у Меленцима

У суботу 21.12.2013. године у просторијама Основне школе "Др Бошко Вребалов" у Меленцима, одржан је први у низу најављених програма "Угледни час – прилика за све" у сарадњи са издавачком кућом БИГЗ. У пријатној атмосфери реализатори семинара Биљана Тодоровић и Слађана Доброта имале су задовољство да своја искуства поделе са присутним колегама. Наставници разредене и предметне наставе су показали велику заинтересованост за креирањем угледног часа како би им реализација истог у настави била што успешнија. Посебна пажња посвећена је самом поступку креирања задатака и начинима укључивања ученика са сметњама у развоју на угледним а и осталим часовима.

Слике

Систeм oбjeдињeнe нaплaтe пoрeзa и дoпринoсa

На данашњем предавању се говорило о прoцeдури зa систeм oбjeдињeнe нaплaтe пoрeзa и дoпринoсa пo oдбитку. Кaкo би спрeмнo дoчeкaли измeнe у нaчину плaћaњa учесници су били у прилици да пoстaвљajу питaњa Драгану Тошићу, саветнику за финансије у Школској управи и на тај начин oтклoнe све нeдoумице у вези са овом темом. Пошто су осим шефова рачуноводства свих основних и средњих школа предавању присуствовали и директори и представници школа, скуп је искоришћен и за дискусију о Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Комплетан текст Уредбе можете преузети ОДАВДЕ

Образац ПРМ можете преузети ОДАВДЕ

Уредба и образац се могу преузети и на интернет страници Министарства финансија – www.mfin.gov.rs

Слике

Израда портфолија наставника и стручних сарадника

Нови Закон о основама система образовања и васпитања прописује обавезу писања портфолија наставника и стручних сарадника од марта следеће године. Како би стручни сарадници, они од којих се у школама "очекује да све знају", били спремни да одговоре на питања која ће се неизоставно појавити, данас смо, у сарадњи са Активом стручних сарадника Подунавског округа, а на иницијативу Тијане Тодоров, педагога у ОШ "Бранко Радичевић" из Лугавчине и координатора Актива стручних сарадника, организовали предавање о основним смерницама за израду портфолија. Предавач је био др Мирослав Павловић из Центра за професионални развој запослених у образовању, иначе научни сарадник и руководилац Сектора за менторство, приправништво и руковођење ЗУОВ-а.

Прочитајте целу вест

Састанак Актива наставника историје

На дневном реду управо завршеног састанка наставника историје нашле су се теме у вези са такмичењима, завршним испитима, те стандардима и комбинованим тестовима. Такође, разговарало се о начинима за унапређење рада актива.
У уводном делу скупа, мр Боривоје Јаношевић, директор Регионалног центра Смедерево, упознао је присутне са Школом Холокауста Yad Vashem у Јерусалиму. Осим представљања Школе, изложбених поставки и услова рада у Школи, посебно је истакао историјске, социолошке и културолошке апекте разматрања проблематике Холокауста, његове узроке и последице.

Прочитајте целу вест

200 година од рођења Петра Петровића Његоша

У интимној атмосфери, заљубљеници у божанство поезије вечерас су у Регионалном центру одали почаст највећем песнику српског романтизма Петру Петровићу Његошу. Поводом значајне годишњице књижевности и културе, 200 година од његовог рођења, гости Центра су били академик Матија Бећковић, доајен савремене српске поезије, академик и песник Милосав Тешић, песник и есејиста Мирослав Максимовић и глумац Небојша Кундачина.
 

Прочитајте целу вест

Начелници округа у Регионалном центру

Moмa Рaдojкoвић, нaчeлник Пoдунaвскoг oкругa и Aлeксaндaр Ђoкић, нaчeлник Брaничeвскoг oкругa, пoсeтили су дaнaс Рeгиoнaлни цeнтaр Смeдeрeвo. У рaзгoвoру сa мр Бoривojeм Jaнoшeвићeм, дирeктoрoм Цeнтрa, дoгoвoрили су динaмику aктивнoсти у циљу нaстaвкa и унaпрeђивaњa сaрaдњe Рeгиoнaлнoг цeнтрa сa шкoлaмa и прeдшкoлским устaнoвaмa кoje пoкривa Шкoлскa упрaвa Пoжaрeвaц. У тoм циљу дирeктoр Рeгиoнaлнoг цeнтрa нaрeдних дaнa oбaвићe рaзгoвoрe сa грaдoнaчeлницимa или прeдсeдницимa, свих 11 oпштинa oвa двa oкругa.

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

ЦЕНОВНИК УСЛУГА РЦ СМЕДЕРЕВО

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

javni poziv

katalog161718

katalog161718

cpn logomreza www
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Ко је на мрежи: 43 гостију и нема пријављених чланова

Остали Регионални центри у Србији