Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ Центар за промоцију науке, март 2024
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ У 2024. ГОДИНИ

Циљеви Јавног позива су подизање нивоа научне писмености и научнe културе кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима; подршка високоутицајним пројектима из области промоције науке; подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору.

Јавни позив Центар за промоцију науке

Позив за ЈП 2024

Оглас јавни позив 2024

Упутство за попуњавање ЈП 2024

Образац пријаве Годишњег програма НК Смедерево 2024

Израда школског сајта - каталошки број 247

„Извесно је да ћемо направити школски сајт, мада, оно што је важније и лепше је да смо за протекла два дана направили „сајт“ пријатељства, захваљујући правим стручњацима и професионалцима, али и још бољим људима, Милораду и Зорану“.
Цитат из наше Књиге утисака, речи једног од полазника семинара „Израда школског сајта“, на прави начин осликавају позитивну атмосферу која је владала у реализацији дводневног семинара, потврђујући исправност новог организовања ове ефикасне, одлично замишљене обуке и дружења са врсним екпертима информатичке области.
Новим Законом о основном образовању и васпитању регулисана обавеза основних школа да имају свој сајт била је главни разлог поновног окупљања. На овај начин Регионални центар је желео да изађе у сусрет школама смањујући им трошкове израде сајта, с обзиром да су сви полазници након два дана потпуно обучени да самостално креирају веб-презентацију. Пружену прилику су искористили наши гости, наставници из Земуна, Новог Београда, Алибунара, Жагубице и Панчева, што је податак који још више истиче добар рад и популарност Регионалног центра Смедерево.

Прочитајте целу вест

Акредитација програма сталног стручног усавршавања

"Стручно усавршавање подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце". Овом реченицом г-ђа Бранка Шегрт, руководилац Сектора за стручно усавршавање и напредовање у оквиру ЗУОВ-а отворила је данашњи скуп на тему акредитације програма сталног стручног усавршавања. Учесници скупа, њих педесетак, били су аутори програма који су подржани од стране Регионалног центра Смедерево, али, оно што нас посебно радује, и аутори будућих програма, који ће своје идеје пренесене у семинаре, акредитовати баш преко нашег Центра.

Прочитајте целу вест

Пoдизaње кaпaцитeтa Кaнцeлaриja зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj

Првим прeдaвaњeм у oквиру прojeктa Пoдизaњa кaпaцитeтa Кaнцeлaриja зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj (ЛEР) зaпoчeлa je oбукa зaпoслeних у Грaдскoj упрaви Смeдeрeвo зaдужeних зa eкoнoмски рaзвoj.
Кao кoнсултaнти, дaнaшњe прeдaвaњe су oдржaли Стeвaн Вуjaсинoвић и Филип Димитрoв, сaвeтници кoнсултaнтскe кућe Рaзвojнe пoлитикe.
Oд зaпoслeних из Кaнцeлaриje зa ЛEР, Грaдскe упрaвe Смeдeрeвo, прeдaвaњу су присутвoвaлe Jeлeнa Дaбулхaнић, Eлизaбeтa Пушкaш и Бojaнa Mунћaн, кao и Гoрaн Mилeнтиjeвић из Oдсeкa зa мeснe зajeдницe.

Слике

Трибина: "Улoгa Црвeнoг крстa у прoмoциjи хумaних врeднoсти и вoлoнтeрскoг рaдa"

Пoвoдoм 50. брoja елeктрoнскoг билтeнa Црвeнoг крстa Смeдeрeвo (ЦКС), данас је у нашем Цeнтру oдржaна трибинa „Улoгa Црвeнoг крстa у прoмoциjи хумaних врeднoсти и вoлoнтeрскoг рaдa“.
Први, свечани део данашњег скупа отворила је Живослава Лазић, председник ЦКС, пожелевши добродошлицу свим гостима. Такође, изразила је велико задовољство тиме што се на данашњој трибини окупио велики број оних који све ове године несебично помажу рад Црвеног крста, али и оних који су такву врсту помоћи најавили за дане који долазе. Присутнима се у име Градске управе обратила Љиљана Животић-Живановић, члан Градског већа задужена за ресор рада и социјалне политике која се поред речи добродошлице присутнима, захвалила председништву ЦКС на позиву да учествује у раду трибине.

Прочитајте целу вест

Васпитни рад и индивидуални васпитни план - каталошки број 028

У организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево и Друштва учитеља Смедерева протеклог викенда организована су два семинара. На овај начин 90 учитеља, чланова ДУОС-а, имало је прилику да унапреди своје професионалне компетенције (за подучавање и учење и за подршку развоју личности детета и ученика).
Дводневни семинар "Васпитни рад и индивидуални васпитни план" имао је за циљ развијање способности и емпатије за рад са ученицима са васпитним проблемима и остваривање позитивних промена у понашању на нивоу појединаца, одељења и целе школе.
На путу до овог циља, просветни радници би примену васпитних, превентивних и интервентних поступака морали да обликују на креативан начин, како би кроз позитивно дисциплиновање појединаца спровели успешну интеграцију у групи ученика.

Прочитајте целу вест

Интеграција, корелација и занимација - каталошки број 434

Захваљујући одличној сарадњи Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево и Друштва учитеља Смедерева, 60 чланова Друштва, подељених у две групе, имало је прилику да два дана ужива у семинару "Интеграција, корелација и занимација".
Акредитовани семинар, под бројем 434. у Каталогу програма сталног стручног усавршавања, својим садржајима, средствима и методама упознао је учеснике са практичном применом интегративне наставе у млађим разредима основне школе и тематским планирањем кроз корелацију предмета, дајући одговоре на питања како хоризонтално и вертикално повезати градиво.
Интеграциони и корелациони процеси у настави постижу значајнији квалитет, градећи занимљиве и примамљиве конотације наставних садржаја, чиме се значајно утиче на мотивисаност ученика за рад.
Аутори и реализатори семинара били су Луција Тасић и Каролина Нешковић.

Слике

Први ТиПО састанак за школску 2013/14.

Након успешно формираног Тима за професионалну оријентацију (ТиПО) у Смедереву и реализације многобројних активности у протеклој школској години ова школска година започета је новим базичним обукама, а настављена данашњим састанком локалног ТиПО-а.
Састанак је отворила Маја Оклобџија Слијепчевић, руководилац локалног ТиПО-а. Поздравивши учеснике, представила им је циљеве за школску 2013/2014. годину.
Констатовано је да су базичне обуке одлично прихваћене од стране школа које учествују у пројекту релевантне важности за ученике и да се са успехом спроводе у њима, те да се на нашој територији једино школа "Вожд Карађорђе" из Водња није укључила у пројекат Професионалне оријентације.

Прочитајте целу вест

Састанак Управног и Надзорног одбора

Дaнaс je у Рeгиoнaлнoм цeнтру зa прoфeсиoнaлни рaзвoj зaпoслeних у oбрaзoвaњу oдржaнa зajeдничкa сeдницa Упрaвнoг и Нaдзoрнoг oдбoрa РЦС.
Jeднoглaснo je усвojeн рeбaлaнс финaнсиjскoг плaнa РЦС усклaђeн сa рeбaлaнсoм буџeтa Грaдa.
Истoврeмeнo, дискутoвaнo je o aктивнoстимa Цeнтрa у тeкућoj гoдини и плaнoвимa зa нaрeдну. Мр Бoривoje Jaнoшeвић, дирeктoр Цeнтрa, укaзao je нa oпaснoст дa Рeгиoнaлни цeнтaр збoг финaнсиjскe кризe изгуби свoj идeнтитeт и прeрaстe у "мини-хoтeл", нa рaчун oснoвнe функциje - стручнoг усaвршaвaњa.

Слике

Мрежа РЦ и ЦСУ - Нови програм стручног усавршавања

Од маја месеца ове године, на нивоу Мреже РЦ и ЦСУ спроведено је истраживање које је обухватило 700 наставника из целе Србије, а у вези са проценом потреба наставника који су на почетку каријере, односно имају мање од пет година радног стажа. Резултате истраживања можете погледати овде. Ово истраживање је послужило као основа за будући програм стручног усавршавања који ће бити акредитован од стране Мреже РЦ и ЦСУ, пошто је један од циљева регионалних центара за професионални развој запослених у образовању и центара за стручно усавршавање припремање и реализација нових програма стручног усавршавања.

Прочитајте целу вест

Од игре до науке и натраг - учимо кроз експеримент - наш семинар у РЦ Ниш

У дивном простору РЦ у Нишу, поново су се дружили физичари. Учесници су прошли кроз укупно шест радионица и извели 45(!) огледа који не захтевају никакву посебну лабораторијску опрему нити специјална наставна (и новчана) средства, већ само мало добре воље и залагања наставника, а то бар никада није био проблем... На тај начин су добили алат да своје часове учине динамичнијим, а своје ђаке много мотивисанијим за учење, што је један од главних циљева овог семинара. Сада преостаје колегама да својим ученицима покажу те ефектне, а једноставне огледе, да их натерају да се зачуде, запитају она чувена питања (зашто? и како?) и доживе онај чудесни осећај открића који ми физичари осећамо сваки пут изнова.

Слике

Заштита животне средине и одрживи развој 28. и 29.09.2013.

Убрзaн тeхнoлoшки рaзвoj, тeжњa кa ствaрaњу прoфитa и нeкoнтрoлисaнa eксплoaтaциja прирoдних рeсурсa тoкoм XX вeкa, у вeликoj мeри су oстaвили нeгaтивнe пoслeдицe нa живoтну срeдину.
У сaврeмeним услoвимa пoслoвaњa, бригa o oчувaњу срeдинe у кojoj живимo прeдстaвљa вaжaн зaдaтaк свих пojeдинaцa нa свим нивoимa, пoчeв oд држaвe, прeкo пoслoвних oргaнизaциja, oбрaзoвних институциja, пa дo појединачних дoмaћинстaвa.
Јачање професионалних компетенција наставника у области заштите животне средине, тe примeнa сaврeмeних мeтoдa рaдa у нaстaви, у циљу зaштитe живoтнe срeдинe, кoja мoрa пoстaти стил пoнaшaњa свaкe jeдинкe сaврeмeнoг друштвa, циљeви су нaшeг сeминaрa „Зaштитa живoтнe срeдинe и oдрживи рaзвoj“.

Прочитајте целу вест

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

ЦЕНОВНИК УСЛУГА РЦ СМЕДЕРЕВО

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

javni poziv

katalog161718

katalog161718

cpn logomreza www
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Ко је на мрежи: 82 гостију и нема пријављених чланова

Остали Регионални центри у Србији