Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

Протокол на промоцији Европске конвенције о пределу

Европска Конвенција о пределу, документ СЕ, усвојена је 2000. године; ступила на снагу 1. марта 2004. Конвенција се бави заштитиом, управљањем и планирањем свих типова европских предела, било да су рурални, урбани, деградирани или предели изузетне лепоте....
Конвенција представља сегмент деловања Савета Европе у области природног и културног наслеђа, просторног планирања, животне средине и локалне самоуправе.
Република Србија је ратификовала Европску Конвенцију о пределу 27.маја 2011. године, на тај начин се придруживши групи земаља које су показале бригу о одрживом развоју, а предели су препознати као суштински фактор у успостављању равнотеже између очувања природног и културног наслеђа.
Након ратификације Конвенције, формирана је радна група за промоцију ЕКП у Републици Србији, ради представљања њеног циља и значаја у јавности, као и подизања свести грађана о вредностима предела.
Промоције се одвијају у општинама, локалним срединама и заштићеним природним подручјима, а данас је једна од њих, одржана у Смедереву, у просторијама нашег Центра.

Радионица у оквиру GIS пројекта 17. i 18.12.2012.

У просторијама Регионалног центра у Смедереву, у протекла два дана одржана је GIS радионица у оквиру друге фазе првог програма "Water and Sewerage Programme in Medium-Sized Municipalites in Serbia". Учесници радионице, иначе запослени у водоводима који учествују у програму, упознати су са основама рада у GeoMedia-и. На радионици, првој у низу планираних, предвиђено је да учесници стекну дубља знања и искуство у практичном раду у software-ском алату одабраном за увођење GIS-а у  њиховим предузећима. Сви учесници и организатори презадовољни су условима и сложни у намери да се и наредне радионице одрже на истом месту.

Слике

Комуникациона компетентност и медијска писменост наставника у савременом образовно-васпитном раду

Лоше сналажење у комуникацији често је узрок неспоразума. Комуникацијске вештине су стога једне од најбитнијих у савременим облицима организовања наставе. Унапређење поменутих вештина, и то и вербалних и невербалних аспеката комуникације, циљ је данас одржаног семинара у нашем Центру, "Комуникациона компетентност и медијска писменост наставника у савременом образовно-васпитном раду". Семинару је присуствовало 30 учесника из основних и средњих школа из Смедерева и околине, а кроз низ тема су их водили аутор семинара Добривоје Станојевић и Марко Ђорђевић.

Слике

7 корака превенције болести зависности

Центар за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу, подржао је програм "7 корака превенције болести зависности", аутора и реализатора Вање Илић и Гордане Станковић, које су пред тридесет просветних радника, говориле о превенцији болести зависности. У току предавања усмериле су присутне учеснике како да што боље примене интерактивни и тимски рад, те рад кроз игру и заједничку акцију а у циљу да младе људе упознају са проблемима и притисцима друшта у области злоупотребе психоактивних супстанци.

Слике

Радионица у оквиру PDP пројекта 11.- 13.12.2012.

Неочекивано обилне снежне падавине у Србији, самим тим и у нашем граду, протеклих и ових дана нису спречиле да Смедерево још једном буде центар догађања у области унапређивања образовања у Србији.
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Смедереву је од 11. до 13.12.2012. био домаћин тродневног скупа представника свих десет регионалних центара у Србији, представника SDC, Лидије Вујчић, Министарства просвете, Невене Вранеш и Маријане Тодоровић. Завод за унапређивање образовања и васпитања представљале су Оливера Тодоровић и Бранка Шегрт. Радом скупа руководила је Raisa Venelainen, стручни консултант SDC, иначе водећи светски стручњак у области образовања.

Други рођендан...

На крају другог дана рада скупа у РЦ Смедерево, искористили смо прилику и "у кругу породице" скромно обележили две године званичног рада Центра. Вредне руке наших сарадница направиле су ову предивну торту коју смо поделили са нашим "укућанима"-колегама из осталих регионалних центара, представницима Министарства просвете и свакако, нашом драгом сарадницом и консултантом, Raisom Venelainen.

Првог дана рада одржан је састанак Мреже центара. Том приликом размотрен је План активности Мреже за 2013.год, сачињен финансијски план Мреже, усвојен Предлог Статута Мреже и изабран Управни одбор Мреже. За председника УО изабран је Добривој Мартоноши, директор Центра у Кикинди.

Другог дана дискутовало се о даљим правцима развоја професионалног развоја. Лидиа Вујчић, шеф Канцеларије SDC представила је кораке који нас очекују у 2013.год, која је завршна година оваквог облика ангажовања SDC у систему унапређивања професионалног развоја.Невена Вранеш, представник Министарства просвете изложила је стратегију развоја система професионалног развоја...

Трећег дана рада, скуп је радио на планирању активности у 2013.години и утврђивању буџета за наредну годину. Рад је завршен у касним поподневним часовима.

Слике

Израда школског сајта

И поред снега који од јуче пада у нашем граду, учесници семинара "Израда школског сајта", махом из Браничевског округа, на челу са ауторима и реализаторима, Милорадом Славковићем и Зораном Луковићем, у протекла два дана успешно су савладали основе software-ског пакета Joomla-а. Осим предавања и вежби током семинара, учесници су добили и савршено "step by step" упутство за креирање сајта "од нуле".

Током два дана, сви учесници су самостално, уз надзор предавача, успешно направили пробни сајт. Како је то тек почетак, од учесника тек треба очекивати праве резултате у визуелном али и у функционалном изгледу поменутих (пробних) сајтова.

Ово и јесте основни циљ семинара; да подстиче креативне потенцијале наставника у креирању web страница.

Слике

Угледни час – прилика за све - наш семинар у Шапцу

Снежна олуја, мећава и колапс у саобраћају нису спречили да се у Регионалном центру  у Шапцу у суботу, 8. 12. и недељу, 9. 12. 2012.г., одрже још два семинара Угледни час - прилика за све у реализацији  Биљане Тодоровић и Слађане Доброте, уз увек велику подршку Регионалног центра у Смедереву.
Професори средње уметничке школе и стручне хемијске и текстилне средње школе су имали прилику да се упознају са садржајем, начинима и идејама за израду сценарија за угледни час на коме ће укључити све ученике у складу са њиховим могућностима  и способностима. Учесници су показали заинтересованост да у свом будућем раду користе што већи број иновативних метода , облика и средстава и на тај начин унапреде свој професионални развој и образовни и васпитни развој својих ученика.

Слике

I менторски састанак у трећем кругу обуке

Данас је у нашем Центру одржан први менторски састанак тренера - ментора са БОШ 3 И МОШ 2 и 3. У четворочасовном раду, тимови из девет БОШ и 2 МОШ школе, разменили су информације и анализирали досадашња искустава ради оснаживања тимова за почетак, односно наставак имплементације GIZ BOSS програма Професионалне оријентације. Са тренерима, Мајом Оклобџијом Слијепчевић и Весном Милетић, направили су пресек досадашњих и договорили предстојеће активности у школама. Представници менторске школе из другог круга обуке, ОШ "Бранко Радичевић" из Смедерева, упознали су нове колеге са начином рада, умрежавањем, сарадњом у оквиру али и ван школе и на тај начин их усмерили у даљи ток ширења Пројекта.
II менторски састанак је заказан за 23. фебруар 2013.

Слике

Ефикасна обрада школске документације помоћу рачунара

Како су компјутери све више присутни у нашим школама, тако се отварају могућности за ефикасније вођење и обраду потребне документације. Баш то је био предмет дводневног, управо завршеног, семинара у нашем Центру. Семинар акредитован уз помоћ Центра за стручно усавршавање Крушевац као циљ истиче важност и значај вођења педагошке документације помоћу рачунара те препознавање могућности примене информационо-комуникационих технологија у реалном окружењу. Двадесет три полазника семинара се уз помоћ аутора и реализатора, Добривоја Марјановића и Дејана Стевановића упознало са софтверским алатима који ће им помоћи за ефикаснији рад. Кроз низ вежби, учесници су упознали примену програма за табеларна израчунавања у конкретним случајевима.
По речима учесника, семинар је оправдао али и превазишао очекивања у погледу унапређивања знања и вештина наставника за примену информационо-комуникационих технологија у школама.

Слике

Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања

Минстарство просвете, науке и технолошког развоја започело je реализацију пројекта Подршка развоју људског капитала у истраживању (ИПА 2011) који треба значајно да унапреди образовни систем кроз развијање оквира националног курикулума у основном образовању.
Kao део овог пројекта у оквиру Компоненте 1 - Образовање, Завод за вредновање образовања и васпитања реализује Пројект Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања чији je циљ ревизија образовних стандарда који ће бити основа за нови курикулум.
Почетне активности у пројекту се односе на организацију дискусионих група наставника из основних школа који остварују наставу 10 наставних предмета за које постоје стандарди постигнућа, као и прикупљање мишљења наставника путем анкете. Реализацију овог важног дела истраживања Завод je поверио Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево као и осталим регионалним центрима у Србији.
Желимо да нагласимо значај учешћа наставника у ревизији стандарда јер они као непосредни корисници могу да пруже веома важне податке који ће омогућити да се постојећи стандарди унапреде.
Рад са дискусионим групама у нашем Центру одржан је у протекла три дана и то из предмета: српски језик, ликовна култура, хемија (уторак), географија, физичко васпитање, музичка култура (среда), математика, физика, историја и биологија (четвртак). У раду свих десет дискусионих група учествовало је око 300 професора из основних школа из Смедерева, Пожаревца, Голупца, Крепољина, Орешковице, Скобаља, Лугавчине, Осипаонице, Вранова, Церовца, Рашанца, Жагубице, Браничева, Смедеревске Паланке, Петровца на Млави...

Слике

Угледни час – прилика за све - наш семинар у Богатићу и Клењу

Протеклог викенда, 24. и 25. 11.2012. у основним школама „ Мика Митровић „ у Богатићу и  „ Лаза Лазаревић“ у  Клењу, крај Шапца, одржан је семинар „Угледни час-прилика за све", аутора и реализатора Слађане Доброте и Биљане Тодоровић. Општи циљ овог програма је унапређење личне и унутрашње мотивације наставника у раду са децом са сметњама  у развоју на угледним часовима; оснаживање наставника за рад са децом са метњама у развоју; охрабривање за за креирање угледних часова;  развијање позитивног става и емпатије код деце.

Програм специјализује начин лакшег креирања угледних часова, стварање позитивне атмосфере и веће мотивације наставника у раду ,у одељењима где има надарене деце  и деце са сметњама у развоју.

Програм између осталог доприноси побољшању квалитета васпитног рада применом иновативних метода и облика  у настави  уз уважавање различитих потреба ученика.

Слике

Остали Регионални центри у Србији