Регионални центар Смедерево

Serbian English

Чланци

Семинар „Дуално образовање – учење кроз рад“

smnrdlnbrzvnj nslРегионални центар Смедерево у сарадњи са Правно-пословном школом Ниш, 30. 05. 2021. год., организовао је реализацију семинара: „Дуално образовање – учење кроз рад“ (Каталошки број програма: 905, К1, П3) Због епидемиолошке ситуације, семинар „Дуално образовање-учење кроз рад“ реализовао се онлајн, путем GOOGLE MEET апликације.

Општи циљеви семинара везани су за оспособљавање наставника за рад у школи која је у дуалном образовању уз развијање компетенција за прилагођавање наставног плана и програма у складу са потребама партнера из привреде.

Специфични циљеви:
- Јачање компетенција наставника, усвајањем знања о основама и начином остваривања дуалног образовања.
- Оспособљавање наставника за успешно координисање између ученика, родитеља, послодавца и осталих субјеката у дуалном образовању.
- Јачање компетенције наставника за реализацију наставе методама, студија на случају и пројекат у настави.
- Развијање вештина наставника за праћење напредовања код ученика током практичног рада код послодавца.
- Развијање вештина код наставника за организацију наставе, формулисање циљева и исхода наставе у којој је заступљена корелација више предмета и повезивање обавезних програма са садржајима, проблемима и специфичностима у предузећима и институцијама са којима се реализује дуално образовање.

Реализатори семинара су били: Милорад Гавриловић, Дипломирани математичар, ”Правно – пословна школа Ниш”; Ана Јанковић, Мастер, Правно-пословна школа Ниш и Жаклина Миливојевић Вуковић, Магистар наука, Правно – пословна школа Ниш.

Остали Регионални центри у Србији