Регионални центар Смедерево

Serbian English

Галерија 2013

Галерија слика - школска 2013/2014.

• Каталошки семинар - Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације 21. и 22. 06. 2014.

Пројекат "Набавка калориметра" 18.06.2014.

Пројекат "Управљање животињским отпадом" - 3. и 4. радионица 16. и 17.06.2014.

У славу српског језика и књижевности 15.06.2014.

Каталошки семинар - Упознавање света кроз географске појмове у првом и другом циклусу 14.06.2014.

Састанак са директорима школа у вези са организациом и спровођењем завршног испита 12.06.2014.

IV такмичење ученичких парламената основних школа Смедерева 11.06.2014.

Каталошки семинар - Педагошки програм помоћи у ликовном изразу деци са сметњама у развоју и деци из маргинализованих група 07. и 08.06.2014.

Састанак Подружнице Подунавског округа Друштва физичара Србије 07.06.2014.

Право Рома на квалитетну здравствену заштиту 05. и 06.06.2014.

Обука директора, супервизора, дежурних наставника и прегледача 04.06.2014.

Састанак Мреже и отварање Регионалног центра у Кањижи 02. и 03.06.2014.

Каталошки семинарКомуникативне способности савременог васпитача 31.05.2014.

Каталошки семинар - Примена рачунара у инклузивном образовању 31.05.2014

Пројекат "Управљање животињским отпадом" 28. и 29.05.2014.

Каталошки семинар - Интеракција у процесу образовања школске деце и адолесцената 16. и 17.05.2014.

XIX Дани хармонике - Смедерево 2014. 14.- 16.05.2014.

Скупштина Актива жена и пријатеља жена Месне заједнице Доњи град 13.05.2014.

Актив наставника историје 13.05.2014.

Каталошки семинар - Learning technologies for the classroom 10.05.2014.

Књижевно-уметнички програм "Она која је заборављена - Милева Марић Ајнштајн" 09.05.2014.

Промоција Новог приступа заштите вода у Републици Србији 28.04.2014.

Састанак "Мреже РЦ и ЦСУ Србије" 16.04.2014.

Каталошки семинарДа темпераменте свако боље упозна лако 12. и 13.04.2014.

Каталошки семинар - Ликовно је и... 12. и 13.04.2014.

Промотивна радионица: Способност за љубав и рад *ОЛИ Метод* 12.04.2014.

Састанак Управног и Надзорног одбора 11.04.2014.

Оптимизација предшколске мреже - IMPRES пројекат 01.- 03.04.2014

Писање предлога пројекта "корак по корак" 31.03. и 01.04.2014.

"Угледни час - прилика за све" радионице у оквиру Зимских сусрета учитеља 29.03.2014.

Каталошки семинарЈединство одељенске заједнице и њено развијање кроз унапређен квалитет ЧОС-а 29.и 30. 03.2014

Каталошки семинар - Завичајна школа наслеђа 29.03.2014

Изборна скупштина Подружнице Друштва физичара Србије Подунавског округа 29.03.2014.

Завршни састанак у оквиру пројекта "Пoдршкa институциoнaлизaциjи aнтидискриминaтoрнoг пoнaшaњa и прaксe" 28.03.2014.

Пети регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању при ШУ Пожаревац 27.03.2014.

"Угледни час - прилика за све", наш семинар у Бадовинцима и Шапцу 22. и 23. 03. 2014.

XXXII Смедеревски лекарски дани 21. и 22. 03.2014.

Вештине комуникације и преговарања 17. и 18. 03. 2014.

"Угледни час - прилика за све" наш семинар у Радаљу и Доњој Борини (Општина Мали Зворник) 14. и 15.03.2014.

Трећи ТиПО састанак за школску 2013/14. 14.03.2014.

Психолошке кризне интервенције у васпитно-образовним институцијама 12.03.2014.

 "Угледни час - прилика за све" наш семинар у Селевцу 08.03.2014.

Састанак Подружнице Подунавског округа Друштва физичара Србије 07.03.2014.

VII Семинар пољопривредне саветодавне и стручне службе Смедерево 05.03.2014.

Угледни час - прилика за све на Зимским сусретима учитеља Србије - наш семинар у Врању 02.03.2014.

"Вода у срцу науке" - изложба, експерименти, пројекције 18.02 - 02.03.2014.

Каталошки семинар - Српски правопис у наставној пракси 01. и 02.03.2014.

Друштвени статус особа са хендикепом 28.02.2014.

Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише - наш семинар у Новом Пазару 22.02.2014.

Састанак Управног и Надзорног одбора Заједнице економских, правно-биротехничких, трговачких, туристичких и угоститељских школа Србије 21. и 22.02.2014.

Отворена изложба "Вода у срцу науке" 18.02.2014.

Презентација пројекта ОСТРВА 12.02.2014.

• Презентација пројекта ОСТРВА 12.02.2014.

Састанак Актива наставника историје 08.02.2014.

Едукација и обука пољопривредних произвођача - „Козарство - савремено успешно гајење коза" 07.02.2014.

Гoдишњa скупштинa пoдружницe Српскoг хeмиjскoг друштвa 06.02.2014.

Едукација и обука пољопривредних произвођача - „Органска производња јагодастог воћа" 06.02.2014.

Презентација нових издања издавачке куће "Едука" 05.02.2014.

Едукација и обука пољопривредних произвођача - „Органска производња поврћа" 05.02.2014.

Наша радионица „ Угледни час – прилика за све“ на XXX Зимским сусретима учитеља у Нишу 01.02.2014.

Савиндан у Регионалном центру 27.01.2014.

Угледни час – наш семинар у Кикинди 25.01.2014.

Састанак Управе и комисија за организовање такмичења Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ 25.01.2014.

Састанак Актива наставника историје 25.01.2014.

Састанак Управног одбора 23.01.2014.

Каталошки семинар - Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика 11. и 12.01.2014.

Примена драме у образовању - ЛOTРEЦ – Пројекат ОСТРВА 09. - 19.01.2014.

Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише - наш семинар широм Србије

Завршна свечаност пројекта "Вијугање" - ЕИДОС 29.12.2013.

Састанак Управе Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ 25.12.2013.

Систeм oбjeдињeнe нaплaтe пoрeзa и дoпринoсa 24.12.2013.

Састанак Управног одбора РЦС - 24.12.2013.

Каталошки семинар - Угледни час – наш семинар у Меленцима 21.12.2013.

Израда портфолија наставника и стручних сарадника 23.12.2013.

Састанак Актива наставника историје 21.12.2013.

200 година од рођења Петра Петровића Његоша 17.12.2013.

Начелници округа у Регионалном центру 17.12.2013.

Други ТИПО састанак 17.12.2013.

Трибина "Рад одељењских старешина и одељењских заједница" 16.12.2013.

Инострана улагања у пољопривреду нашег краја 16.12.2013.

Каталошки семинар - Управљање стресом деце, наставника и родитеља 14. и 15. 12.2013.

Каталошки семинар - Настава путем открића – методе и технике 14.12.2013.

Пројекат „Оснаживање представника Индустријског синдиката за деловање у мрежи практичне политике“ 12.,13. и 14.12.2013.

Посета амбасадора Швајцарске и представника Агенције за развој и сарадњу Швајцарске Регионалном центру 13.12.2013.

Континуирана едукација запослених у ЈП "Пошта Србије" 13.12.2013.

 „Пут, и бездан, у исти мах“ – пројекције документарног филма о Милошу Црњанском 09. - 11.12.2013.

Састанак Мреже РЦ и ЦСУ Србије 10. и 11.12.2013.

"Пут, и бездан, у исти мах" - oбележавање 120 година од рођења Милоша Црњанског 07.12.2013.

Каталошки семинарМетоде наставе и учења 07.12.2013.

Обука за спортске тренере 06.12.2013.

Потписивање меморандума о сарадњи између РЦ Смедерево и Занатско образовног центра "Аџија" из Новог Сада 06.12.2013.

Каталошки семинарПримена блога у настави коришћењем популарног Web алата Wordpress 30.11. и 01.12.2013.

Симпозијум - Дерматологија и пластична хирургија у Смедереву 30.11.2013.

IV синдикална школа за младе - II део 28. - 30.11.2013.

Предавање у оквиру акције донаторства органа 26.11.2013.

Каталошки семинар - Неки правци унапређења средњошколске наставе математике на основу анализе искустава техничких факултета 23.11.2013.

Отворен Регионални центар за стручно усавршавање у Књажевцу 19.11.2013.

Каталошки семинар - Мотивација и психолошки принципи учења 16. и 17.11.2013.

Радни састанци са консултантима SDC-а 14.11.2013.

Посета заменика директора Гете института Регионалном центру Смедереву 13.11.2013.

Скупштина Мреже РЦ и ЦСУ Србије 13.11.2013.

Добро дошли, "ђаци прваци"! 05.11.2013.

Потписивање меморандума о сарадњи Гете института и Мреже РЦ и ЦСУ Србије 05.11.2013.

Ефикасно спровођење ромске политике на националном и локалном нивоу 30.10.2013.

Радничка партиципација кроз радничка већа - законодавни оквири и искуства у земљама Европске уније 28. - 30.10.2013.

Пројекат: "Eнeргeтскa eфикaснoст: стрaтeгиja и мeнaџмeнт'' 29. и 30.10.2013.

Састанак са италијанским инвеститорима 29.10.2013.

Састанак УО Мреже РЦ и ЦСУ Србије 28.10.2013.

Каталошки семинар - Каријерно вођење и саветовање за младе из осетљивих група 26. и 27.10.2013.

Каталошки семинар - Угледни час - прилика за све - наш семинар у Прњавору 19.10.2013.

Менса Србије - Дан интелигенције 26.10.2013.

Представљање Регионалног центра Смедерево на Сајму књига 23.10.2013.

Осигурање квалитета у функцији развоја установа 23.10.2013.

Четврти регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању - ШУ Пожаревац 21.10.2013.

Конференција "Образовање као кључ успеха - финско искуство", Београд 21.10.2013.

Регионални центар Смедерево на Сајму књига 21.10.2013.

ЕИДОС - Пројекат "Вијугање" 17. - 20.10.2013.

Каталошки семинар - Ка савременој настави српског језика и књижевности II 19.10.2013.

Састанак директора РЦ и ЦСУ Србије у ЦСУ Крагујевац 17.10.2013.

Песници у посети Регионалном центру 16.10.2013.

Подршка спровођењу супервизијског процеса 16.10.2013.

Каталошки семинар - Израда школског сајта 12. и 13.10.2013.

Акредитација програма сталног стручног усавршавања 11.10.2013.

Пoдизaње кaпaцитeтa Кaнцeлaриja зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj 11.10.2013.

Трибина: "Улoгa Црвeнoг крстa у прoмoциjи хумaних врeднoсти и вoлoнтeрскoг рaдa" 09.10.2013.

Каталошки семинарВаспитни рад и индивидуални васпитни план 06.10.2013.

Каталошки семинарИнтеграција, корелација и занимација 05. и 06.10.2013.

Први ТиПО састанак за школску 2013/14. 04.10.2013.

 Састанак Управног и Надзорног одбора 01.10.2013.

 Мрежа РЦ и ЦСУ - Нови програм стручног усавршавања 01.10.2013.

 Каталошки семинар - Од игре до науке и натраг – наш семинар у РЦ Ниш 30.09.2013.

Каталошки семинар - Заштита животне средине и одрживи развој 28. и 29.09.2013.

 Место индустријског и техничког наслеђа у служби заштите културног наслеђа Србије 26.09.2013.

Затворен први "Смедеревски привредни форум" 26.09.2013.

III дан "Смедеревског привредног форума" 25.09.2013.

II дан "Смедеревског привредног форума" 24.09.2013.

Отворен први "Смедеревски привредни форум" 23.09.2013.

Каталошки семинар - "Професионална оријентација у Србији" - базична обука 20. - 22. 09. 2013.

Каталошки семинар - Од игре до науке и натраг – наш семинар у Београду 21.09.2013.

"Путник кроз васиону и векове" - пројекција филма о Милутину Миланковићу 17. - 19.09.2013.

"Дани Милутина Миланковића" у Смедереву 16.09.2013.

Округли сто о новом закону о раду 16.09.2013.

Каталошки семинар - Од игре до науке и натраг – наш семинар у Новом Саду 07.09.2013.

"Вратимо се природи - значај органске пољопривреде и њене перспективе" 05.09.2013.

Симпозијум - Пола века офталмологије у Смедереву 31.08.2013.

Састанак Управе и Надзорног одбора Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ 30.08.2013.

Презентација предшколских издања издавачке куће Klett 29.08.2013.

Каталошки семинар - "Професионална оријентација у Србији" - базична обука 27. - 29. 08. 2013.

Састанак Подружнице Српског хемијског друштва 23.08.2013.

Актив директора основних и средњих школа 23.08.2013.

Актив директора основних и средњих школа 21.08.2013.

Остали Регионални центри у Србији