Регионални центар Смедерево

Serbian English

Срећан први рођендан нашем Научном клубу

Дрaги нaши другaри, кoлeгe, пaртнeри, учeсници нaших рaдиoницa хвaлa штo стe вeћ гoдину дaнa сa нaмa и штo нaм пoмaжeтe дa свeт нaукe учинимo дoступниjим и бoгaтиjим.
У прoтeклoм пeриoду смo урaдили мнoгo тoгa нa штa смo пoнoсни, aли нeћeмo сaд нaвoдити свe дoгaђaje jeр билo би их и превише зa jeдну oвaкo крaтку (сaмo)рoђeндaнску чeститку.
У нaрeднoм пeриoду oчeкуjeмo joш вeћe интeрeсoвaњe зa рад у нaшем Нaучном клубу, тaкo дa смo спрeмни дa нa њeгa oдгoвoримo. Кao и дo сaдa, oстajeмo oтвoрeни зa вaшe жeљe, прeдлoгe и рaзличитe видoвe сaрaдњe.
Oстaнитe уз нaс дa зajeднo рaстeмo и унaпрeђуjeмo пoљe нaшeг зajедничкoг нaучнoг интeрeсoвaњa. 
 
А уместо закључка, ево како Maртин Гaрднeр, углeдни пoпулaризaтoр нaукe (Fads and Fallacies in the Name of Science) саветује да препознамо псеудонаучника:
 
1. Oн сeбe смaтрa зa гeниja.
2. Свe свoje кoлeгe, бeз изузeткa, смaтрa глупим и нeoбрaзoвaним.
3. Вeруje дa гa други нeпрaвeднo прoгaњajу и искључуjу из друштвa.
4. Oн имa jaк нaгoн дa нaпaдe фoкусирa нa нajвeћe нaучникe и нajбoљe утeмeљeнe тeoриje.
5. Имa склoнoст дa при писaњу кoристи врлo слoжeн жaргoн и при тoм чeстo упoтрeбљaвa тeрминe или фрaзe кoje je сaм скoвao.
 
Naucni klub Smederevo 134

Јавни позив 2017.

Објављена је прелиминарна ранг листа Јавног позива Центра за финансијску подршку пројектима промоције науке у 2017. години

У уторак 16. маја 2017. године објављена је прелиминарна ранг листа Јавног позива ЦПН-а за финансијску подршку пројектима промоције науке коју су утврдили чланови Програмских комисија 1 и 2 Центра за промоцију науке. Од укупно 297 пристиглих, прегледано је 279 валидних пројектних апликација.

У оквиру Категорије 1 пристигло је укупно 163, а оцењено је 155 пријава које су испуниле услове конкурса. Од овог броја одобрено је укупно 29 пројеката (Научни клуб Смедерево има чак 7 одобрених пројеката), у укупном износу од 3 251 207 динара. Максималан износ средстава додељених по пројекту у овој категорији је 100 000 динара.

У оквиру друге категорије у коју спадају пројекти промоције науке са посетом до 10 000 грађана, пристигло је укупно 93, а оцењено је 87 пријава. У овој категорији одобрено је свега 7 пројеката за које је издвојена укупна сума од 1 000 000 динара.

У наредној категорији пројеката (Категорија 3) пристигло је 25, а оцењено је 24 пријаве које су испуњавале критеријуме конкурса. Одобрена су 4 пројекта у укупном износу од 1 000 000 динара.

У оквиру Категорије 4 пристигло је 16, а оцењено је 13 пројекатних апликација. Одобрено је укупно 9 предлога пројеката промоције науке. У четврту категорију улазе идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке, са расположивим буџетом до 200.000,00 динара по експонату.

Јавни позив за Категорију 5  спровешће се након што буду изабрана идејна решења из Категорије 4.

Прочитајте целу вест

m3 - расПЕТЉАвамо математику

m3 raspetljavanjeрасПЕТЉАвала се математика данас у Научном клубу Смедерево! Иако је мај месец математике, мај је и месец Научног клуба Смедерево. Након ево скоро годину дана од отварања; подсетимо, Научни клуб је званично отворен 17. маја, можемо се похвалити великим бројем активности и што је најважније, великим бројем деце, најмлађих и оних старијих ђака који су допринели да Научни клуб оправда своје постојање.
Активно учешће у манифестацији "Мај месец математике" наставили смо данашњим радионицама. Научно је доказано да ситни покрети прстима подстичу развој мозга. Са штрикањем и хеклањем су директно повезани бројевни низови, јер уколико хоћемо да ширимо или сужавамо наш рад, морамо у сваком реду да одузимамо односно додајемо одређени број петљи.

Прочитајте целу вест

Трибина: Дружење са Теслом

druzenje sa teslom zorica civricСвакодневно смо у прилици да слушамо о бриљантности Николе Тесле, о његовим открићима, постигнућима, интелигенцији, вештинама... А да ли сте знали да је Тесла врхунски проводаџија? И то више од пола века након смрти. Наиме, наше вечерашње госте и предаваче, спојио је баш Тесла у причи која би више одговарала неком добром филму, тј његовом сценарију. Заљубљеник у Теслу, професор Давид Флорес Масвидал, историчар науке запутио се пре осам година из родне Каталоније у Србију како би боље проучио живот и дело славног научника. Иако без знања нашег, али и енглеског језика, успева да из Музеја Николе Тесле добије информацију о Зорици Циврић сада Флорес, врсном познаваоцу материје која га је интересовала. И баш као што је Боривоје Јаношевић, директор Регионалног центра рекао на представљању гостију: лирски заплет и хепиенд препуштамо вашој машти.

Прочитајте целу вест

Школски дан у Научном клубу

skolski dan u naucnom klubuДа ли можете да замислите школски дан на коме учитељ користи мултимедијалну наставу? Пројектор, паметну таблу, лаптопове и таблете. И све ово у визуелно савршеном простору Научног клуба Смедерево. Мислите да овакво учење може да постане досадно? Можете ли да претпоставите какву реакцију изазивају ове „справице“ и окружење код клинаца навикнутих на зелену таблу, белу креду и "обичне" учионице у школи?
Славица Антоновић, учитељица у ОШ „Бранислав Нушић“ из Смедерева, данас је за своје "четвртаке" организовала наставу ван учионице и тиме учинила њихов радни дан још кориснијим и занимљивијим. Обрађујући наставне јединице по плану и програму, али на мало другачији начин, ученици су провели дан у нашем Центру понајвише учећи о местима која ће обићи током предстојеће екскурзије.

Прочитајте целу вест

Остали Регионални центри у Србији