Регионални центар Смедерево

Serbian English

Шта нам остављају пороци - ЦПН пројекат

sta nam ostavljaju poroci
Велико интересовање владало је данас за предавања у оквиру пројекта "Шта нам остављају пороци?". Групе ученика из смедеревских школа, заједно са својим наставницима, смењивале су се данас током целог дана на предавањама, визуелно савршено уклопљеним са причом предавача. Акценат свих предавања стављен је на приказ психосоматских утицаја порока као што су пушење, алкохол и дрога. Презентације су биле превасходно усмеренена био медицинске аспекте стилова живота које сами бирамо и узрочно последичне везе које са собом носи наш животни стил.
Иновативан приступ овог пројекта се огледа у томе да су слушаоцима пренете информације иза којих стоји савремена наука. Шта добијамо a шта губимо индивидуланим изборима  са којима се суочавамо већ у тинејџерском узрасту?. Какву будућност бирамо? Без наметања одговора, без придиковања или наређивања, без присиле, присутни су били у прилици да се увере у научне доказе, да искажу своја искуства, и да кроз интеракцију са квалификованим предавачима увиде штетност погрешних избора.  
Материјал који је данас приказан реализован је у сaрaдњи сa Биoтeхнoлoшким фaкултeтoм Унивeрзитeтa у Бoлoњи, али су презентације прилагођене менталитету, култури, обичајима, статистици  и узрасту корисника из Србије. Кроз мултимедијалне презентације пројектоване на великим форматима, приказују се ћелије и ткива људских органа који трпе последице наших избора понашања - зависност од напред наведених порока.
Читав пројекат је фокусиран на допринос стварању друштва заснованог на знању. Служи и као вoдич зa предаваче ангажование у процесу формалног или неформалног образовања који желе да га преузму у оквиру сопствених прeдaвaњa,  у зaвиснoсти oд врeмeнa, узрaстa и пoсeбнoг интeрeсoвaњa својих ученика. 
Марина Холодков, аутор Пројекта, истакла је да је циљ овог пројекта преношење добрих пракси усмерених на унапређење едукације о зaштити здрaвљa мeђу шкoлскoм пoпулaциjoм кoja je нajвишe излoжeнa ризичнoм пoнaшaњу. Успешном едукацијом младих такође се може утицати на њихове родитеље, наставнике и све одрасле особе које их окружују а које би требало да промене сопствене стилове живота и погрешне моделе које пржају младима у Србији. 
Пројекат "Шта нам остављају пороци?" подржан је од Центра за промоцију науке на Јавном позиву за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2016. години а уз помоћ Научног клуба Смедерево и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево.
Реализатори пројекта овом приликом желе да се захвале својим партнерским организацијама, посебно Наућном клубу Регионалног центра Смедерево за изванредан допринос у организацији,  логистичкој подршци, професионалном односу према крајњим корисницима и посвећености циљу коме теже. Искуство које смо доживели данас у Смедереву вишеструко превазилази наша искуства из других градова Србије али такође и наша искуства из из земаља ЕУ, па чак и Швајцарске.

Слике

Остали Регионални центри у Србији