Регионални центар Смедерево

Serbian English

Годишња програм - листа активности од 01.09. 2020. до 01. 09. 2021. године

ncnklbnmj nslГодишњи програм Научног клуба Смедерево, садржи 9 пројеката који су планирани да се одрже у периоду од 01.09. 2020. до 01. 09. 2021. године. Листа активности годишњег програма садржи разноврсне математичке радионице, математичке игре, креативну примену математике. радионице физике, историје, научни обилазак музеја, научне шетње, предавања...

 

 

 

 

 

 1. Клуб младих математичара
 2. Цртање математике
 3. Доношење одлука и математика
 4. Математичке игре
 5. Мобилна математика
 6. Занимљива физика - примене у техници
 7. Нашарај шару
 8. Издвој, скрој, направи спој за изум свој!
 9. Средњовековно скривено благо

 

Све радионице биће реализоване као велики годишњи математички пројекат под називом СВЕ МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ

Датуми одржавања радионица биће благовремено објављени на сајту РЦ Смедерево.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1 ЈП ЦПН-а:

 • Промоција и популаризација науке
 • Промоција и популаризација математике међу основцима и средњошколцима
 • Развијање математичког мишљења код деце
 • Повезивање научних дисциплина (математике, хемије, физике, информатике, економије, историје, етнологије, психологије...)
 • Могућности којима повезивање научних дисциплина може допринети
 • Очување народне традиције и обичаја доминантних етничких група
 • Овладавање техникама доношења одлука које се могу примењивати свакодневно
 • Овладавање разноврсним техникама и примена истих на радионицама
 • Логичко размишљање и повезивање стеченог знања
 • Рад на вербалној и невербалној комуникацији
 • Оспособљавање наставника за коришћење бесплатних ресурса
 • Упознавање са применом наставних средстава
 • Овладавање вештинама креирања нових наставних средстава (Е-књига...)
 • Креирање резултата пројеката који могу да послуже као нова наставна средства, популаришући науку
 • Развијање тимског и предузетничког духа код ученика
 • Развијање компетенција код ученика: компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демографском друштву, естетске компетенције, редузетничка компетенција, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, међусобна сарадња
 • Промоција и популаризација Научног клуба Смедерево

Циљна група:
Ученици основних и средњих школа, студенти, научна заједница, шира јавност, медији, организације цивилног друштва, локална самоуправа.

Остали Регионални центри у Србији