Регионални центар Смедерево

Serbian English

Годишња програм - листа активности од 01.09. 2022. до 01. 09. 2023. године

ncnklbnmj nslОпис програма:
Годишњи програм Научног клуба Смедерево садржи 7 пројеката који су планирани да се одрже у периоду од 01.09. 2022. до 01. 09. 2023. године. Листа активности годишњег програма садржи радионице, игре, научне обиласке, научне шетње, научна предавања, експерименте, научне кафее...

 

 

 

 

 

Годишњи програм садржи следеће пројекте:
1. Бесконачно у науци и уметности, аутор и реализатор: Мирјана Кокерић
2. С микробитом у научној акцији, аутори и реализатори: Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић
3. Арт-е-Матика, аутор и реализатор: Мирјана Кокерић
4. Да наука прозуји!, аутори и реализатори: Марина Златановић, Емилија Ђорђевић, Исидора Ђорђевић, Јасмина Илић
5. Необична игра и чудесна моћ светлости, аутор и реализатор: Слађана Доброта
6. Природни материјали - употребна вредност кроз развој цивилизације, аутор и реализатор: Слађана Доброта
7. Основци и архивистика, аутори и реализатори: Тијана Ђокић, Данијела Милошевић, Неда Мирић, Наташа Голубовић, Весна Симић

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1 ЈП ЦПН-а:
-Промоција и популаризација науке
-Промоција и популаризација математике међу основцима и средњошколцима
-Развијање математичког мишљења код деце
-Повезивање научних дисциплина (математике, хемије, физике, информатике, економије, историје, етнологије, психологије...)
-Могућности којима повезивање научних дисциплина може допринети
-Очување народне традиције и обичаја доминантних етничких група
-Овладавање техникама доношења одлука које се могу примењивати свакодневно
-Овладавање разноврсним техникама и примена истих на радионицама
-Логичко размишљање и повезивање стеченог знања
-Рад на вербалној и невербалној комуникацији
-Оспособљавање наставника за коришћење бесплатних ресурса
-Упознавање са применом наставних средстава
-Овладавање вештинама креирања нових наставних средстава (Е-књига...)
-Креирање резултата пројеката који могу да послуже као нова наставна средства, популаришући науку
-Развијање тимског и предузетничког духа код ученика
-Развијање компетенција код ученика: компетенција за учење, комуникација,одговорно учешће у демографском друштву, естетске компетенције, предузетничка компетенција, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, међусобна сарадња
-Примена теоријских знања у практичном контексту
-Приближавање науке интересовањима сваког ученика са циљем да се ученици интересују за учествовање на реалазацији пројекта и примену науке,не само да је схвате већ и да буду део ње
-Пробудити интресовање учесника за властито континуирано учење, напредовање и научна истраживања
-Препознавање примене нуке у ужем и ширем окружењу; коришћењу добијених информација у раду и свакодневном животу
-Оспособљавање ученика за примену науке током релазиције пројекта
- Оспособљавање ученика за самосталан рад на организовању истраживања
-Упознавање учесника са значајем примене науке
-Ширење научне културе
-Подстицај и развој комуникације између научноистраживачких организација са државном управом и јединицама територијалне управе и локалне самоуправе кроз размену вредности и пракси
-Јaчање ресурса за промоцију науке како би програми били доступнији грађанима
-Промоција и популаризација Научног клуба Смедерево
-Развој различитих програма промоције науке заснованих на научној култури и научној писмености код свих грађана Републике Србије

Циљна група: Ученици основних и средњих школа, студенти, научна заједница, шира јавност, медији, организације цивилног друштва, локална самоуправа.

 

Остали Регионални центри у Србији