Регионални центар Смедерево

Serbian English

Годишњи програм од 01.09. 2021. до 01. 09. 2022. године

ncnklbnmj nslГодишњи програм Научног клуба Смедерево, садржи шест пројеката који су планирани да се одрже у периоду од 01.09.2021. до 01.09.2022. године. Листа активности годишњег програма садржи математичке и информатичке радионице, експерименте, историјска истраживања, научне обилаcке музеја, научне шетње, квизове, научне кафее, предавања, креативне радионице из области географије, биологије, екологије, ликовне културе, народне традиције.

 

 

 

 

 

Годишњи програм Научног клуба Смедерево, садржи шест пројеката:

1. Причање математичке приче, аутор и реализатор: Мирјана Кокерић, Горан Тирнанић
2. Научна чајанка, аутори и реализатори: Марина Златановић, Илија Цвијетић
3. Средњовековно скривено благо, аутори и реализатори: Марина Златановић, Илија Цвијетић
4. Чувај, рециклирај, употреби, аутори и реализатори: Виолета Станимировић, Војислав Деђански, Миљан Илић, Наташа Голубовић.
5. Уплитање, преплитање, аутор и реализатор: Слађана Доброта
6. Мали градитељи, аутор и реализатор: Слађана Доброта

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1 ЈП ЦПН-а:

Циљна група:
Ученици основних и средњих школа, студенти, научна заједница, шира јавност, медији, организације цивилног друштва, локална самоуправа.

Циљеви:
- Приближавање науке интересовањима сваког ученика са циљем да се ученици заинтересују за учествовање на реализацији пројеката и примену науке, не само да је схвате већ и да буду део ње
- Оснаживање креативности чланова тима
- Развој вештина презентације и критичког мишљења кроз дискусију
- Пробудити интресовање учесника за властито континуирано учење, напредовање и научна истраживања
- Препознавање примене науке у ужем и ширем окружењу и коришћењу добијених информација у раду и свакодневном животу
- Оспособљавање ученика за самосталан рад на организовању истраживања
- Ширење научне културе
- Физичка активност
- Логичко размишљање и повезивање стеченог знања при решавању ребуса, питалица
- Развијање тимског духа
- Развијање предузетничког духа
- Откривање могућности науке на занимљив начин
- Развијање компетенција код ученика: компетенција за учење, естетске компетенције, одговорно учешће у демогратском друштву, комуникација, предузетничка компетенција, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња.
- Упознавање шире јавности о значају повезивања научних дисциплина, нпр. народне традиције, ликовне културе, историје, математике, информатике, економије, социологије и психологије, које су у међусобној вези и разним могућностима које то повезивање може допринети естетском квалитету живота;
- социјализација, укључивање чланова породице.
- Развијање свести о значају рециклаже као процеса
- Коришћење рециклираног материјала у поновне сврхе
- Допринос локалној заједници о буђењу еколошке свести (о заштити животне средине)

Датуми одржавања радионица биће благовремено објављени на сајту РЦ Смедерево.

 

Остали Регионални центри у Србији