Регионални центар Смедерево

Serbian English

Пројекат „НАУЧНА ЧАЈАНКА“, 30.11.2021. у оквиру Годишњег програма за 2021/2022 годину

ncncjnknvmbr nslНаучни клуб Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, Смедерево, организовао је четврту, завршну радионицу пројекта „НАУЧНА ЧАЈАНКА“ у оквиру Годишњег програма за 2021/2022 годину.

Аутори пројекта су Марина Златановић, наставник економске групе предмета у Економско-трговинској школи у Смедереву, и Илија Цвијетић, научни сарадник  иновационог центра Хемијског факултета у Београду.

Завршна радионица у оквиру пројекта „НАУЧНА ЧАЈАНКА“ који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке, одржана је у уторак, 30.11.2021. године, од 17 до 20 часова.
Радионици је присуствовало 30 ученика Медицинско–фармацеутске школе „Света Петка“ Смедерево, са професорком фармакогнозије Переула Јеленом.

У оквиру завршне активности пројекта, ученици су дошли до закључака за оптималан процес припреме „идеалног“ чаја кроз систематично варирање неколико експерименталних променљивих: температуре воде, времена екстракције и количине додатог меда. Као резултат прикупљених и анализираних података током свих предавања и радионица у оквиру пројекта "Научна чајанка", ученици су одабрали услове који одговарају већини дегустатора и припремили су напитак који су  послужили на завршној радионици.

Циљеви пројекта су остварени кроз примену теоријских знања у практичном контексту. Приближена је  наука интересовањима сваког ученика и учињена је занимљивијом са
циљем да се ученици интересују за примену науке, а не само да је схвате већ и да буду део ње. Пробуђено је интeресовање ученика за властито континуирано учење, напредовање и
научна истраживања. Препознали су примену науке у ужем и ширем окружењу, као и корисност добијених информација у раду и свакодневном животу. Такође, током реaлизиције пројекта „Научна чајанка“, ученици су оспособљени за самосталан рад на организовању истраживања, упознали су се са значајем примене науке, и ширењем научне културе, као и са  методом дизајна експеримента и индустријског процеса.

Кроз израду блога https://naucnacajanka.blogspot.com/ овог мини пројекта, који прати активности пројекта, садржи е-хербаријум, хемијски састав чаја и меда и рецепте за припрему чајева, ученици ће применити бесплатне програме за цртање 2D хемијских структура припремити слике за блог, а такође се упознати и обновити знање из органске хемије. Стечено знање моћи ће да употребе и за друге пројекте из природних наука.

Остали Регионални центри у Србији