Регионални центар Смедерево

Serbian English

Друга радионица пројекта “Бесконачно у науци и уметности” у Научном Клубу Регионалног центра Смедерево

bskncnnc nslПројекат "Бесконачно у науци и уметности" Годишњег програма Научног клуба РЦ Смедерево наставља свој живот кроз другу радионицу одржану 01. децембра 2022. год. са ученицима шестог разреда ОШ "Бранко Радичевић" Смедерево. Ученици су на почетку радионице погледали су презентацију о фракталима, а затим приступили креирању Троугла Сјерпинског.

Током уводног дела размишљали су о појму бесконачности, анализирали различите типове фрактала и начина за представљање бесконачности путем рачунарске графике и на папиру.

Након индивидуалног креирања и бојења троугла, на поду сале су креирали заједнички рад.

Затим је уследила провера наученог кроз блиц тест на енглеском језику.

Уз подршку наставнице и мобилних телефона преводили су питања и одговарали о типовима фрактала, врстама фрактала, дефинисању фрактала, примени данашње радионице на степеновање броја 3.

Пројекат “БЕСКОНАЧНО у науци и уметности” састоји се из три радионице, усмерене на упознавање младих са различитим аспектима повезаности математике, као науке, и уметности: на првом месту појмом бесконачности и различитим приказима и примера из којих се може схватити појам бесконачног. Повезаност овог појма са Филозофијом, Физиком, уметношћу и практичном применом деца могу да уоче кроз практично креирање модела бесконачности, цртањем и прављењем разних типова фрактала, мебијусове траке, низова децимала ирационалних бројева.

Анализом особина и понашања ових модела, фрактала, функција, потенцијалне енергије, долазе кроз сарадњу са вршњачким едукаторима и реализаторима радионица до личних закључака. Уз креирање ученици ће видети дигиталне примере обраде ових појмова у Геогебри, кроз презентације и анимације.

Учесници стичу вештине израде модела које могу и код својих кућа и у учионицама даље да унапређују.

Након ове радионице, уз помоћ направљеног модела, рад се наставио у учионици одељења 4/1 у ОШ “Бранко Радичевић” где су и млађи ученици учествовали у креирању још већег Троугла Сјерпинског на поду своје учионице.

Остали Регионални центри у Србији