Регионални центар Смедерево

Serbian English

Годишњи програм - листа активности од 01.09. 2023. до 01.09.2024. године

ncnsklb nslНаука која открива припадност локалној заједници и нови креативни пројекти

Годишњи програм Научног клуба Смедерево садржи 6 пројеката планираних да се одрже у периоду од 01.09.2023. до  01.09.2024. године у оквиру категорије 1 Јавног Позива  Центра за промоцију науке Београд.

Годишњи програм садржи следеће пројекте:

1. Сасвим природно, аутори  Марина Златановић, Јасмина Илић
2. Водич у прошлост Смедерева, аутори Тијана Ђокић, Лидија Денковић, Наташа Голубовић
3. Средњовековно скривено благо, аутори Марина Златановић, Јасмина Илић, Емилија Ђорђевић,
4. Димитрије и Акиба Бен,  аутори  Тијана Ђокић, Наташа Голубовић, Маријана Васиљевић
5. Магија светлости - истраживање оптичких појава, аутори Милена Живковић, Предраг Живковић
6. У корак с Нушићем - време мерено смехотресом, аутори Миљана Кравић, Ана Хранисављевић

Основни циљ годишњег програма Научног клуба Смедерево је промоција и популаризација науке, као и развијање интересовања и мотивације за учењем, истраживањем и бављењем научним радом.

Научни клуб Смедерево ће кроз пројекте и активности у Годишњем програму за период од 1. септембра 2023. године до 1. септембра 2024. године обрадити бројне теме, при чему ћe идеја водиља бити припадност локалној заједници, потом теме које идентификују области везане за Смедерево (Смедеревску тврђаву, Музеј у Смедереву) као и историјске личности Града Смедерева и знамените личности које се везују за град Смедерево, пре свега за лик и дело Бранислава Нушића.

Намера нам је да кроз различите формате oмогућимо учесницима да кроз неформално образовање сагледају науку и да је на мало другачији и можда неочекиван начин промовишемо и популаризујемо са новим темама за радионице и применом савремене опреме.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1  ЈП ЦПН-а:

-Промоција и популаризација науке међу основцима и средњошколцима
-Повезивање научних дисциплина (математике, хемије, физике, историје, етнологије, психологије, књижевности...)
-унапређење компетенција за целоживотно учење
-рад на вербаланој и невербалној комуникацији
-развијање тимског и предузетничког духа код ученика
-оспособљавање ученика за самосталан рад на организовању истраживања
-оспособљавање наставника за коришћење беспатних, а доступних ресурса за истраживање и рад са групама ђака
-промоција теренског и истраживачког рада
-очување народне традиције и значај историјских чињеница за идентитет локалне заједнице
-да критички  вреднују друштвену стварност и негативне обрасце понашања појединаца или друштвених група
-развој компетенција 21. века
-развој различитих програма промоције науке заснованих на научној култури и научној писмености код свих грађана

Циљна група: ученици основних и средњих школа, студенти, научна заједница, шира јавност, медији, организације цивилног друштва, локална самоуправа и сви други заинтересовани учесници

Остали Регионални центри у Србији