Регионални центар Смедерево

Serbian English

Ресурси

Задаци Центра за професионални развој запослених у образовању у Смедереву су : анализа потреба за стручним усавршавањем, планирање обуке и других видова стручног усавршавања, помоћ при креирању програма, праћење примене различитих облика стручног усавршавања, сарадња са Центром за професионални развој, Заводом за унапређивање васпитања и образовања, локалном заједницом, школском управом и васпитно, образовним установама.

Успешна реализација наведних активности подразумева одговарајуће ресурсе. Регионални центар Смедерево располаже првокласном опремом која нашим корисницима пружа максималне услове за рад, али и услове за одмор у оквиру смештајних капацитета.

На основу свега наведеног, анализира се понуда програма и организовање семинара и других облика стручног усавршавања. Регионални центар има опремљен ресурс центар у оквиру кога се налази библиотека са стручном литературом, методичко-дидактичким, видео и аудио-материјалима итд.

 

Сале и опрема

Смештајни капацитети

Ресурс центар

 

Остали Регионални центри у Србији