Регионални центар Смедерево

Serbian English

Стручно саветовање – Вођење јавне евиденције у школи

Стручно саветовање – Вођење јавне евиденције у школи

Од 28.12.2015 12:00 до 28.12.2015 14:00 Сачувај у календару

У циљу унапређивања система oцењивања ученика у првом разреду основног образовања и васпитања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи.
 
По објављивању Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи, Министарство је сачинило стручно упутство које садржи смернице за примену тог подзаконског акта, а сходно учињеним изменама израђени су и одговарајући обрасци јавних исправа.
 
У међувремену, јавила се потреба за додатним појашњењима, односно обукама које би унапредиле вештине учитеља да што квалитетније и ефикасније воде евиденцију у складу са новим прописима.
 
Школска управа Пожаревац, у сарадњи са председником Савеза учитеља Републике Србије Наташом Николић Гајић, друштвима учитеља са подручја Браничевског и Подунавског округа и Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево, огранизоваће обуку за учитеље (Стручно саветовање – Вођење јавне евиденције у школи), уз помоћ учитеља који су стекли звање педагошког саветника и који захваљујући свом искуству могу дати прецизне инструкције о вођењу јавних евиденција на основу прописа и стручног упутства.
Саветовање је бесплатно.
 
Излагачи: Невена Перић и Биљана Тодоровић, педагошки саветници.
Учесници: Један представник стручног већа првог, другог, трећег и четвртог разреда из свих школа са територија општина Смедерево и Смедеревска Паланка.
 

2015-12-28 12:00:00
2015-12-28 14:00:00

Остали Регионални центри у Србији